De bedste beslutninger træffer vi sammen

Per Clausen, Aalborg
Rigtig mange af de forslag, der er fremlagt til årsmødet, vil ændre på vores måde at vælge HB på. Nogle vægter en større geografisk spredning og valg af HB-medlemmer i storkredsene, andre vil give medlemmerne mulighed for at lade medlemmerne stemme direkte gennem en urafstemning.
Der kan fremføres argumenter for begge dele; når jeg er skeptisk, skyldes det to forhold. For det første mener jeg faktisk, at det at diskutere politik og træffe beslutninger i vores afdelinger og på årsmøderne af de delegerede, som vælges i afdelingerne, har nogle klare fordele. Møderne i afdelingerne giver mulighed for, at vi mødes på tværs af alder, køn social status og holdninger. Det er min klare opfattelse, at de diskussioner, vi har, når vi konkret mødes, er betydeligt bedre end dem, vi har i den virtuelle verden. Hvis man flytter vigtige beslutninger væk fra disse fora, svækker man dem også, og det mener jeg udgør et stort problem.
Enhedslisten bør være en organisation, hvor der er fokus på fællesskab, aktivisme og debatter på tværs. Vores valg af ledelse bør afspejle dette.
For det andet reducerer mange af forslagene i praksis vores mindretalsbeskyttelse dramatisk. Nu abonnerer jeg ikke på opfattelsen af, at der findes et fast flertal og et fast mindretal, men det skyldes måske netop, at vores valgmetode betyder, at også mindretal søger valg gennem det almindelige valg og ikke udskiller sig i formulerede mindretal. På den måde er hele vores HB i princippet valgt af hele årsmødet og er derfor ansvarlig over for hele partiet. Det tror jeg historisk har været afgørende for, at så meget er lykkedes i Enhedslisten.
Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan reducere mindretalsbeskyttelsen, og det er der da også forslag om. Personlig synes jeg godt, vi kunne give de delegerede mulighed for at stemme på 15-16 HB-medlemmer i stedet for kun på 13.