Elektroniske møder i april

Hovedbestyrelsesmødet den 21. marts blev aflyst og erstattet af to virtuelle møder den 4. og 8. april – med en stærkt reduceret dagsorden.

På de virtuelle møder udsatte hovedbestyrelsen årsmødet til efteråret, og alle deadlines bliver tilsvarende udsat. Pernille Skipper holdt oplæg om den politiske situation med fokus på coronavirus.

Desuden var der nyvalg til forretningsudvalget. Der var otte opstillede kandidater til otte pladser, og derved kom forretningsudvalget til at bestå af:

Maja Albrechtsen, Benny Dall, Lone Degn, Mikael Hertoft, Peder Hvelplund, Bruno Jerup, Morten Riis og Finn Sørensen.

Der er hovedbestyrelsesmøde igen den 18. april. På dagsordenen er igen den politiske situation samt hovedbestyrelsens rolle som ledelse og arbejdsgiver. Det prioriteres efter al den ballade, der har været i forlængelse af Rød-Grøn ungdoms dannelse. Hovedbestyrelsen skal også diskutere forberedelsen af årsmødet, og hvordan Enhedslisten kan fungere i coronatider.

Mikael Hertoft
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse