Borgerforslag: Flyt handikapområdet fra kommunerne

Et borgerforslag om at flytte handikapområdet fra kommunerne har opnået mere end 50.000 støtter og skal førstebehandles i Folketinget 4. maj.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Flyt handicapområdet, så kommunerne ikke længer sidder med beslutninger om hjælp til børn og voksne med handikap. Det er pointen med et borgerforslag, der i skrivende stund har samlet over 53.000 støtter og snart går til førstebehandling i Folketinget.

Borgerforslaget er stillet af forældre til børn med handikap, som påpeger, at kommunerne efter 14 år stadig ikke magter handikapområdet. Så sent som i efteråret kom det frem, at når borgere i 2019 klagede over afgørelser i sager på voksenhandicapområdet, fandt Ankestyrelsen fejl i 46 procent af dem.

Det handler om retssikkerhed
De mange fejl går ud over livskvaliteten for mennesker med handikap, siger borgerforslagsstiller Monica Lylloff:
– Det kræver enorme ressourcer at få den hjælp, man har behov for og ret til, hvis man har et handicap. Enten skal man være heldig, eller man skal kunne læse lovgivning, have stærke pårørende eller penge til at betale for en advokat. Det har intet med retssikkerhed at gøre, fastslår hun.
– Derudover er det så tilfældigt, hvordan sagerne afgøres. Kommunerne laver fejl i ca. halvdelen af de sager, der ender i Ankestyrelsen. Men hvad med alle de sager, der ikke påklages? Statistikkerne viser kun en lille spids af et stort isbjerg. Der mangler faglighed og viden på området, selvom kommunerne har haft muligheden i 14 år til at løfte ansvaret. Det er nok nu. Mine børn og alle andre i samme situation vil ikke kunne kæmpe deres egen kamp, og det skal de heller ikke.
Borgerforslaget tager ikke stilling til, hvorvidt handikapområdet skal flyttes til regionerne eller staten. Uanset hvor området ender, er det vigtigste, at beslutningerne ikke træffes af dem, der skal finansiere hjælpen. Kun på den måde kan vi det økonomiske incitament til at begå lovbrud over for borgere med handikap.


Støt forslaget her.