Annoncer og meddelelser

Forholdet mellem demokratisk planlægning og marked set i et socialistisk perspektiv

31. august kl. 19.00-21.30. Studiestræde 24 (stuen over gården), København.

– Plan, marked og socialisme: Hvordan er begreberne blevet anvendt og praktiseret?
– Statements om forholdet mellem demokratisk planlægning og marked.
– Skridt til mindre planløshed.

Oplæg ved Pelle Dragsted, debattør og tidligere Folketingsmedlem.
Korte replikker ved Søren Kolstrup og Anders Hadberg, medlemmer af PØU.

Arrangør: Politisk Økonomisk Udvalg

Mere info? Kontakt: [email protected]

Info om Enhedslistens årsmøde 2020
Årsmødet skulle have været afholdt i maj men blev på grund af myndighedernes anbefalinger om at undgå store forsamlinger udskudt til oktober. Årsmødet finder således sted lørdag den 3. oktober og søndag den 4. oktober 2020 i Hafnia-hallen i Valby.

I august vil der blive afholdt et eller flere digitale seminarer som forberedelse til årsmødet. Nærmere info om disse vil blive sendt ud i begyndelsen af august.

Årsmødet i 2020 bliver på mange måder et anderledes årsmøde. Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi fortsat planlægger at afholde et fysisk årsmøde, men de vil på et møde i midten af august vurdere situationen ud fra myndighedernes krav og anbefalinger og tage beslutning om, hvorvidt årsmødet i stedet skal afholdes digitalt. Ud over retningslinjer fra myndighederne vil der også blive taget hensyn til deltagere, der er i risikogrupper.

I år kommer årsmødet til at handle om Enhedslisten, Danmark og Verden efter Corona. Det betyder, at hovedbestyrelsen har besluttet at udskyde debatten om Enhedslistens organisatoriske udvikling til årsmødet i 2021. Årsmødet i 2020 skal stadig behandle de forslag til vedtægtsændringer, der blev udskudt på Årsmødet 2019.

Deadlines
Alle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet og stille op til hovedbestyrelsen, Rød Fond, vedtægtsnævnet og interne revisorer. Vedtægtsændringsforslag og opstillinger, der allerede er indsendt, skal ikke sendes igen.

Deadline for alle forslag (inkl. ændringsforslag til vedtægter etc.) er fredag den 19. juni kl. 12.00.

Deadline for opstilling til opstilling til hovedbestyrelsen, Rød fond, vedtægtsnævnet og interne revisorer er torsdag den 20. august kl. 12.00.

Deadline for ændringsforslag til hovedforslag, ændringsforslag til indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag er torsdag den 20. august kl. 12.00.

På årsmødehjemmesiden kan du se, hvordan du stiller op, indsender forslag og alle de andre deadlines i forbindelse med årsmødet. Årsmødehjemmesiden finder du på org.enhedslisten.dk/aarsmoeder/aarsmoedet-2020.

Årsmødepapirer
Af både økonomiske og miljømæssige hensyn udsender vi ikke længere årsmødehæfter til alle medlemmer, men blot til årsmødedeltagerne. Når alle forslagene er samlet, bliver de lagt på årsmødehjemmesiden, og alle medlemmer modtager en mail med link til siden. Denne mail vil blive udsendt omkring 1. juli.

Hovedbestyrelsen vil i august tage stilling til hvilke forslag, der af tidsmæssige hensyn kan behandles på årsmødet, som igen i år kun løber over to dage.

Bliv delegeret til årsmødet
Ønsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op til din afdelings delegeretvalgmøde. Delegeretvalgmøderne foregår mellem den 1. august og den 21. august. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling holder delegeretvalgmøde. Find din kontaktperson her: org.enhedslisten.dk/parti/lokalafdelinger.

Med ønske et godt årsmøde – og en god sommer i mellemtiden!

Støt borgerforslaget om stop for oliejagt i Nordsøen

Dansk Magisterforening har sammen med en række andre fagforeninger og miljøorganisationer fremsat et borgerforslag om at stoppe for nye tilladelser til oliejagt i undergrunden. Vi skal bruge mindst 50.000 underskrifter for at få borgerforslaget behandlet politisk.

Direkte link til borgerforslaget: https://bit.ly/36WluWL

Nye folk i organisationen

Landskontorets næste sekretariatsleder hedder Anne Rasmussen. Anne kommer til landskontoret med mange års ledelseserfaring fra undervisningsområdet og et overordentligt godt kendskab til Enhedslisten, bl.a. fra sin tid som kontaktperson for Konflikthåndterings-teamet.

Hun overtager stillingen som sekretariatsleder fra Mette Grimstrup den 1. august.

I Region Midtjylland er Esben Bøgh Sørensen blevet ansat som regionssekretær. Esben er 32 år og har flere års aktivt medlemskab af Enhedslisten bag sig. Han har stor erfaring med organisering af politisk aktivitet i foreninger og bevægelser på venstrefløjen. Han er den dygtig kommunikator og vil derfor kunne bidrage væsentligt til at højne vores kommunikation i regionsarbejdet, men vil også kunne bistå afdelingerne med deres kommunikation.

Velkommen til, Anne og Esben!

Besøg Rød+Grøn på nettet!

Rød+Grøn har fået en ny hjemmeside: rg.enhedslisten.dk. Her kan du læse meget mere om livet i og uden for Enhedslisten. Husk også at følge os på facebook.com/rodgron.

Medlemsdebatten lever videre online

Husk, at du stadig kan deltage i Rød+Grøns medlemsdebat, der nu finder sted på rg.enhedslisten.dk. Du kan fortsat sende indlæg til [email protected].

Foretrækker du at læse Rød+Grøn på nettet?

Så kan du afmelde det fysiske magasin ved at skrive til [email protected].

Medlemmers mulighed for at overvære HB-møder

Ifølge Hovedbestyrelsens forretningsorden kan medlemmer overvære HB-møder. På www.org.enhedslisten.dk finder man kalenderen med HB’s planlagte møder.

Der er også mulighed for at overvære HB’s virtuelle møder. Man retter i så fald henvendelse til Landskontoret via linket til det pågældende møde.

Medlemstal

Enhedslisten havde den 17. juni 9.559 medlemmer.