Annoncer og meddelelser

Betaler du det rigtige kontingent?
Er du blevet færdig med dit studie, har du fået nyt arbejde eller er du gået på pension? Så kan det være, at dit kontingent skal reguleres. I Enhedslisten betaler vi nemlig efter, hvad vi tjener. Vores kontingentsatser er:

Månedsindkomst (før skat) under 9.000 kr. – kontingent: 120 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. kvartal(kræver betaling med et betalingskort/MobilePay)
Månedsindkomst (før skat) mellem 9.000 og 19.000 kr. – kontingent: 300 kr. pr. halvår eller 150 kr. pr. kvartal(kræver betaling med et betalingskort/MobilePay)
Månedsindkomst (før skat) mellem 19.000 og 25.000 kr. – kontingent: 595 kr. pr. halvår eller 299 kr. pr. kvartal(kræver betaling med et betalingskort/MobilePay)
Månedsindkomst (før skat) over 25.000 kr. – kontingent: 730 kr. pr. halvår eller 365 kr. pr. kvartal(kræver betaling med et betalingskort/MobilePay)

Du kan se din aktuelle kontingentsats på mit.enhedslisten.dk. Hvis den skal reguleres, skal du skrive til [email protected]. Vi opkræver næste kontingent den 1. juli.

Bliv medlem af Solidaritet.dk!
Solidaritet er et venstreorienteret debat- og nyhedsmedie på nettet. Det bringer aktualitets- og baggrundsstof om, fra og til hele venstrefløjen 24-7 næsten hele året.

Solidaritet drives af en demokratisk forening, hvis formål er at støtte driften af hjemmesiden og at skabe netværk og diskussioner på tværs af venstrefløjen. 

Enhedslisten støtter som organisation Solidaritet som et uafhængigt, socialistisk medie – men vi opfordrer også vores medlemmer til at blive medlem Solidaritet. 

For en stor og stærk medlemsorganisation er den bedste fremtidssikring af en socialistisk og demokratisk stemme i det danske mediebillede.

Indmeldelse i Solidaritet kan ske på: solidaritet.dk/medlem

Nordisk socialisme
Oplev eller genoplev Pelle Dragsteds debatter med Finn Sørensen, Per Claussen og Holger K Nielsen om bogen ”nordisk socialisme” eller andre vigtige debatter arrangeret af Enhedslistens Politiske Økonomiske Udvalg. Videoerne findes på: politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk – og det er tilladt at gå ind på hjemmesiden udefra.

Stor trafikkonference for hele Region Sjælland
5. september kl. 9-16. Køge.

Enhedslisten i Region Sjælland inviterer til stor trafikpolitisk konference. Arrangementet er for medlemmer i Region Sjælland og andre interesserede. Du kan tilmelde dig på vores.enhedslisten.dk.

Udviklingen af trafikområdet i Sjælland går den forkerte vej. Der er kommet flere motorveje, og lokalbanerne er forsømte. Vi vil en anden vej! Vi vil en grøn kollektiv trafik – til gavn for lokale borgere, miljø og klima.

Program:

9:30 – 9:40: Velkomst v. konferenceudvalget på Køge Nord station.

9:40 – 10:00: Præsentation af Enhedslistens overordnede trafikpolitik v. Henning Hyllested.

10:30 – 10:45: Indskrivning på Køge Handelsskole.

10:45 – 11:05: Oplæg om jernbanenettet v. John Poulsen.

11:05 – 11:25: Oplæg om vejtrafikken v. Willy Karlslund og Peter Bomholt.

11:25 – 11:55: Oplæg om tyndt befolkede områder v. Susanne Flydtkjær.

11:55 – 12:15: Oplæg om færgetrafikken til småøerne v. Dorthe Winther.

12:15 – 12:35: Oplæg om godstransport v. Niels Rolskov.

12:35 – 13:15: Præsentation af el-biler og el-cykler på parkeringspladser v. Trafikpolitisk udvalg.

13:15 – 13:45: Frokostpause og indskrivning til gruppearbejdet.

13:45 – 15:00: Gruppearbejde om oplæggenes konkrete politikområder.

15:00 – 15:30: Pause med kaffe og te.

15:30 – 15:50: Opsamling på gruppearbejdet.

Medlemstal
Enhedslisten havde den 14. juni 9.545 medlemmer.