Seks bud på, hvordan lønningerne forbedres i EU uden et mindstelønsdirektiv

Selvom EU´s forslag til direktiv om mindsteløn er problematisk for lande med kollektive overenskomstbaserede arbejdsmarkedsmodeller, som Danmark og Sverige, så har EU-eliten ret i, at vi skal løse udfordringerne vedrørende forringede lønvilkår i EU. Lønstagnation, stigende ulighed og forøget udbredelse af working poor-fænomenet er nemlig alt sammen realiteter. Her er seks bud på, hvordan vi løser udfordringerne uden et mindstelønsdirektiv.

Læs mere

Hvorfor den danske model ikke kan beskyttes mod EU´s mindstelønsdirektiv

EU-Kommissionens forslag til et direktiv om passende mindstelønninger i EU har skabt heftig debat. Selvom intentionen lyder positiv, så er de potentielle konsekvenser af EU-regler for passende mindsteløn skræmmende. Forslaget er et angreb på de rettigheder lønmodtagerne har i den danske model. Vi skal kæmpe for, at direktivet ikke bliver til virkelighed.

Læs mere