Foto: Annie Gray - Unsplash

Bedre dagpenge nu!

Enhedslisten er gået forrest i kampen for lønmodtagernes tryghed med et krav om at stoppe udhulingen af dagpengene. For at tvinge regeringen til forhandlingsbordet har vi fremsat et forslag om handling.

Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører

Hundrede tusinder lønmodtagere har hvert år brug for dagpengesystemet. Nogle bruger det ofte, fordi de er på byggepladser, projekter eller er løst ansatte. Andre fordi de bliver fyret eller syge. Alle har det til fælles, at dagpengene giver økonomisk tryghed i en utryg situation.

Kampagne: Stop ved 68

Anders Olesen, faglig koordinator, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Vi skal ikke arbejde til vi dør. En række fagforeninger fra hele landet og forskellige brancher har startet en vigtig kampagne. De kræver, at pensionsalderen skal stoppes ved 68 år.

Sammen med de borgerlige partier vil regeringen i efteråret sætte pensionsalderen op til 69 år gældende fra 2035. Det er Enhedslisten imod, og derfor bakker vi helhjertet op om fagforeningernes kampagne. Tjek kampagnen #Stop ved 68 og få din egen fagforening med.

Gode seniorår
Det er rigtigt, at gennemsnitslevealderen stiger. Men det er lige så rigtigt, at den enkelte skal have ret til et godt og trygt seniorliv, uanset hvilket arbejde eller mangel på samme, den enkelte har haft igennem livet.

Det er også rigtigt, at Danmark har verdens mest robuste pensionssystem, og at danske pensionister bliver nettobidragydere til samfundsøkonomien.

Det er helt urealistisk, at mennesker kan arbejde så meget, som politikkerne kræver, når pensionsalderen efterhånden hæves til langt over 70 år. Vores arbejdsevne udvides ikke på samme måde som vores levealder, det er et biologisk og videnskabeligt faktum.

Alle målinger viser, at der er et stort flertal i befolkningen imod den høje pensionsalder. Det er Folketingets flertal, vi skal have flyttet. Et stop for højere pensionsalder er en afgørende begyndelse på et godt seniorliv til lønmodtagerne.

Enhedslistens forslag:

  • Stop for højere pensionsalder – stop ved 68.
  • Ret til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på arbejdsmarkedet.
  • Ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på arbejdsmarkedet.
  • Ret til førtidspension til nedslidte, som er 55 år og har under halvdelen af arbejdsevnen tilbage.

 

 

 

Men dagpengene er ikke længere tilstrækkelige til at skabe økonomisk tryghed. De dækker mindre og mindre af ens løn. For 25 år siden dækkede dagpengene 63 % procent af lønnen. Det er faldet til 46 procent og vil falde yderligere de kommende år, fordi dagpengene ikke følger lønudviklingen.

Trygheden skal genskabes
Da dagpengesystemet blev etableret som en forsikringsordning, var logikken klar: Man betalte et kontingent til A-kassen, og i tilfælde af arbejdsløshed fik man dækket op 90 procent af sin hidtidige løn i form af dagpenge – under forudsætning af, at man stod til rådighed for arbejdsmarkedet.

Sådan er det ikke længere. Vores dagpengesystem er grundlæggende truet af politikkernes besparelser. For få år siden blev dagpengeperioden halveret til to år og genoptjeningsperioden fordoblet til et år. Samtidig er dagpengene sænket for dimittender og unge.

Det må stoppes, og vi skal have genskabt et trygt dagpengesystem, hvor ingen ryger ud, og det er let at genoptjene dagpengeretten. Vores næste mål er, at dagpengedækningen løftes til at dække to tredjedele af lønnen. Vores vision er, at man skal have dækket 90 procent af sin tidligere løn (maks. 30.000 kr.)

Nu skal der handles, og det er muligt med et nyt flertal. Lad os komme i gang. Det haster!