Bedre psykiatri i regionerne

De fem regioner har de seneste år fået ekstra ressourcer til psykiatrien. Og med finansloven for 2020 får regionerne tilsammen ekstra 600 mio. kr. næste år og 500 mio. kr. i 2021. Pengene vil gøre stor gavn i et ofte overset område af sundhedsvæsenet.

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem Region Hovedstaden

Regionerne har forskellige vilkår, når det handler om ressourcer i psykiatrien. F.eks. har der igennem længere tid været overbelægning i Region Midt, mens Region Hovedstaden historisk har haft lidt flere senge.

Flere aktører har i medierne skrevet om borgere, der blev for hurtigt udskrevet – at de ikke har været færdigbehandlet, når de kom tilbage til eget hjem. Derfor har det været relevant nogen steder at opgradere antallet af sengepladser, mens der de fleste steder er blevet ansat mere personale i psykiatrien samt tværfaglige teams, især i børne- og ungepsykiatrien.

Psykiatriplaner med fine mål
Alle regionerne har udarbejdet psykiatriplaner med mange fine intentioner og målsætninger. F.eks. med borgeren i centrum, recovery-tankegang, bred variation i behandlingstilbud (herunder ikke-medicinsk behandling og medicinreduktion), minimering af tvang, inddragelse af mentorer, pårørende og NGO’er, peer-to-peer, samarbejde med kommuner og andre. Men det er meget vanskeligt at gennemføre planerne fuldt ud, dels pga. manglende ressourcer og tværfaglige kompetencer, og dels pga. manglende nytænkning i sundhedsvæsenet. De opgaver skal der kæmpes videre med. Ligesom vi kan gøre en indsats mod social ulighed ved f.eks. at sørge for sundhedsmæssig og psykosocial hjælp samt personale på bosteder og herberg.

Meget mere borgerinddragelse
I forbindelse med Folketingets arbejde med en 10-års psykiatriplan skal der mere fokus på forebyggelse, tidlig indsats og rettidig hjælp. Der skal være flere krav og ressourcer til kommunerne, herunder tiltag mod social ulighed i sundhed i forpligtende samarbejde med regionerne. Tilbuddene skal differentieres, så der er tid til dét, den enkelte borger, har brug for. Der skal være flere brugerstyrede steder, og endelig ska der være flere fælles enheder på tværs af sektorer til undersøgelser, samtaler, akutpladser, genoptræning, forebyggelse, væresteder.

En del kommuner og regioner har indført borgerudvalg eller opgaveudvalg. Det er der også i Region Hovedstaden. Jeg er meget spændt på, hvad de unge psykiatribrugere har af forslag, som vi kan bringe videre i budgetforhandlingerne.