Curt Sørensen – en stor marxistisk forsker er død

 Flemming Gundersen, byrådsmedlem i Viborg for Enhedslisten

Professor, dr. scient. pol. Curt Sørensen er død for ganske nylig, 83 år gammel. Han var næsten hele sin akademiske karriere ansat ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Hvad har det så med Enhedslisten at gøre? Jo såmænd det, at Curt Sørensen i sin politiske opfattelse lå tæt op ad først Venstresocialisterne og siden Enhedslisten, stort set uden at være medlem, så vidt jeg ved.

Han har vedholdende og utroligt flittigt forsket i emner som marxisme, Europas historie, ikke mindst Østeuropa og Sovjetunionen, demokrati, socialisme og diktatur, – en kolossal produktion. Som en af de få forskere i Danmark på så højt et niveau holdt han fast i sin grundopfattelse: inspirationen fra Karl Marx og ikke mindst at klasseaspektet er fundamentalt, – uden at blive dogmatisk og fastlåst.

Jeg har gennem årene mig læst mig igennem reolmeter tekster om Rusland og Sovjet i et forsøg på at forstå de historiske begivenheder: hvad det har med socialisme at gøre, og hvad gik galt? Et aspekt, som for altid betyder noget for alle, der kalder sig socialister; hvad enten de vil det eller ej.

Her står Curt Sørensens analyser som det bedste bud på, hvordan man skal forstå Den russiske revolution, Sovjetkommunismen, højrefløjens opfattelse af historiens gang og kommunismen, og ikke mindst SUKPs, hhv. DKPs, egen opfattelse.

Det kan man forvisse sig om i to artikler:  nemlig ”Myten om den socialistiske Sovjetunion og dens funktion i højrefløjens ideologiske univers”, 2003, og især ”Den russiske revolution i perspektiv”, 2017. Læs selv!

På cirka 100 sider, spækket med noter, får CS tingene sat godt på plads. Så godt at jeg vil foreslå, at de bør indgå i Enhedslistens skolingsmateriale for nye og gamle medlemmer. Måske også i form af en pixiudgave, da det nok er ret hård kost for begyndere.

Men husk på: alle medlemmer af Enhedslisten vil komme ud for de borgerliges angreb i form af spørgsmål og påstande a la:” Nåh, vil du have det ligesom i Sovjetunionen?”.

Det ved enhver, der har stillet op til valg eller er valgt for EL!

Artiklerne, jeg refererer til, findes i to bøger:

Bertel Nygård (red.): 1917 – Revolution og kontrarevolution i Rusland. SOLIDARITET 2017.

Adam Holm & Peter Scharff Smith: Idealisme eller fanatisme?  Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig.  FORUM 2003

Curt Sørensen har derudover skrevet tusindvis af sider i mange bøger og artikler, men det kan man selv finde på biblioteket eller slå op på nettet.