Debatlysten vil – og skal – ingen ende tage

Siden november har lokalafdelingerne diskuteret, hvordan Enhedslistens fremtidige politiske og organisatoriske udvikling skal være.

Trine Simmel, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Hele 37 afdelinger har sendt deres inputs tilbage til hovedbestyrelsen, som bruger dem til udarbejdelsen af hovedforslaget til årsmødet. Mens første fase var et meget åbent og afsøgende debatoplæg fra hovedbestyrelsen, bliver næste fase, at afdelingerne forholder sig til hovedbestyrelsens forslag og kommer med ændringer hertil.

Afdelingerne har vidt forskellige idéer til, hvad der skal gøres ved den politiske strategi og ved partiets organisering, så vi bliver et endnu større og stærkere handlingsfællesskab. Det er helt tydeligt, at vi ser os venstrefløj i egen ret, men også at et fælles overordnet strategisk samarbejde med andre danske venstrefløjspartier synes fjernt. Derfor er det nødvendigt, at vi i endnu højere grad selv fortsætter med at opbygge fremtidens venstrefløj. Vi må blive dygtigere til at vise, hvad vores politiske projekt er, og hvordan Enhedslisten spiller en aktiv rolle i klassekampen.

Vi skal værne om særhederne
Et gennemgående tema i tilbagemeldingerne er også, at vi i Enhedslisten har nogle særegne principper, som vi skal værne om. Det gælder bl.a. medlemsdemokratiet, rotationsordningen, partiskatten, mangfoldighed og at mindretal høres og får indflydelse. Nogle principper har rod helt tilbage fra sammenlægningen af Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti og er stadfæstet gennem en masse organisationsændringer vedtægtsændringer.

Princippernes historiske bagtæppe gør, at det fra tid til anden er svært at sige, hvad et aktivt medlemsdemokrati egentlig betyder, eller hvordan man sikrer, at mindretal høres. Nogle af os, der er en del af Enhedslisten nu, er gået glip af de grundlæggende snakke om principperne, enten fordi vi ikke var medlem dengang, eller fordi vi simpelthen ikke var kommet til verdenen endnu (som jeg selv). Der er en væsentlig opgave, at vi sammen udvikler og fastlægger Enhedslistens grundprincipper i en ny og mere udtalt form, så de i endnu højere grad bliver en del af Enhedslistens DNA og vores fælles forståelse.

Alt dette og meget mere glæder jeg mig virkelig til at debattere videre med jer alle sammen frem til årsmødet. Det er mit håb, at debatten alle steder tages åbent, ærligt og konstruktivt.