DEN GRØNNE OMSTILLING STARTER PÅ ARBEJDSPLADSERNE

Bliv del af alliancen ‘Broen til fremtiden’, der har gjort grøn omstilling til et OK21-krav.

Helene Caprani, Broen til Fremtidens styregruppe

Selvom klimakrisen var det centrale emne i sidste folketingsvalgkamp, går det stadig alt for langsomt med den grønne omstilling. Selv kendte, simple løsninger som bedre affaldssortering og grønnere fødevarer halter det med, både på nationalt og lokalt niveau.

Klimakrav nedefra

Hvis vi virkelig skal reducere Danmarks CO2-aftryk, kan vi ikke vente på politikerne. De store, folkelige bevægelser skal på banen: fagbevægelsen og de grønne NGO’er. Vi kan være garanter for, at den grønne omstilling ikke skaber større social ulighed, og vi kan handle der, hvor vi kan gøre den største forskel på tværs af faggrupper: på arbejdspladserne.

Det er baggrunden for, at en række fagforeninger og grønne NGO’er i 2019 stiftede Broen til Fremtiden – Alliance for en Grøn og Retfærdig Omstilling. Vi vil udnytte den kollektive faglige viden og vilje blandt vores organisationer og medlemmer til at kvalificere de grønne løsninger mest muligt og sætte dem i system der, hvor vi færdes til daglig. Den ambition bakkes op af, at nogle faglige organisationer nu har gjort grøn omstilling til et OK21-krav.

Lærere og elever går forrest

Et eksempel på, hvordan Broen til Fremtiden arbejder, er uddannelsesområdet. En bred vifte af underviser- og elev-/studenterorganisationer fra grundskole- til universitetsniveau har udviklet et samlet bud på, hvordan netop vores arbejdspladser kan gå forrest. Det gælder både i vores kerneopgave, hvor bæredygtighed skal være en af de bærende piller i undervisningen, og vi skal sætte hinanden i stand til at handle sammen og skabe de nødvendige forandringer og dermed modvirke klimaangst hos den enkelte. Og det gælder i lige så høj grad ude på skolen eller praktikstedet, hvor vi har berøring med alle de centrale arenaer: energi, fødevarer, transport, affald og så videre. Som en integreret del af undervisningen i bæredygtighed og grøn omstilling skal vi forandre maskinparken, energiforbruget, kantinerne og studierejserne. Både som en pædagogisk pointe, og fordi vores arbejdspladser udgør en betydelig andel af velfærdssektoren. Strukturelle forbedringer hos os kan mærkes på klimaets bundlinje.

APV for klimaet

Løbende målinger af arbejdspladsens klimaaftryk og konkrete handleplaner skal være en lige så naturlig del af årshjulet som den klassiske arbejdspladsvurdering. Samtidig er det en vigtig præmis, at ikke blot alle medarbejdergrupper, men også brugerne inddrages.

På uddannelsesområdet er det således ikke blot undervisere, kantinefolk og teknisk-administrativt personale, men også elever, studerende og kursister, der skal være med i processen – på andre arbejdspladser eksempelvis borgere eller kunder. Kun sådan kan vi sikre den grønne omstilling en bred, folkelig forankring, og de bedste løsninger baseret på vores samlede fælles faglighed.

Vær med til at drive den grønne omstilling på arbejdspladserne: Gå ind på broentilfremtiden.dk og tjek, om jeres fagforeninger og grønne NGO’er allerede er medlemmer. Er de ikke det, så kontakt os for at få dem med.