Den nye Hovedbestyrelse tager hul på et travlt år

Den nye Hovedbestyrelse holdt sit første længere møde i weekenden mellem den 11. og 12. juni. Et hovedpunkt på mødet var drøftelsen af vores politiske linje for de næste 12 måneder, hvor en ting ligger fast: Der bliver folketingsvalg inden Grundlovsdag 2023.

Mai Villadsen tegnede et billede af den politiske situation og orienterede desuden om de aktuelle forhandlinger på ydelsesområdet.

Et vigtigt element i det politiske landskab de kommende år er det såkaldte ’nationale kompromis’, hvor S, SF, RV, V og K har besluttet, at der skal bruges 18 millarder kroner mere om året på militæret. Kombineret med en voldsom inflation, som særligt presser de fattigste, tegner der sig en fremtid med markante nedskæringer i den offentlige service og faldende levestandard for mange mennesker. De indgåede nedskæringsaftaler mellem staten og kommuner/regioner er kun starten.

På vej mod valgkamp

Hovedbestyrelsen drøftede også hovedlinjerne i folketingsvalgkampen og godkendte et budget for valgkampen. På det praktiske plan er nogle valgplakater allerede klar, andre plakater er i produktion, og der er klare planer for indhold og tryk af startflyers og andet uddelingsmateriale. Der er stadig en del opgaver for valgkampsledelsen, før vi er i mål, men vi er godt på vej!

Den politiske forberedelse af det kommende valg har høj prioritet, og på det næste møde den 21. til 22. august er der afsat tid til et seminar om Enhedslistens strategi frem mod folketingsvalget. Udover Hovedbestyrelsen inviteres også spidskandidaterne til det kommende valg samt andre ressourcepersoner.

Et travlt år forude

Vores forsvarsordfører Peder Hvelplund orienterede om den aktuelle situation i Ukraine og Enhedslistens position i forhold til dansk hjælp til Ukraine. Hovedbestyrelsen genbekræftede den hidtidige politiske linje.

Starten på et nyt hovedbestyrelsesår fyldte også på dagsordenen. Der blev valgt et nyt forretningsudvalg, nedsat en række arbejdsgrupper og fastlagt et årshjul med temaer og mødedatoer – det bliver et travlt og spændende år. Hovedbestyrelsen besluttede, at næste årsmøde holdes i pinsen den 27. – 29. maj 2023.

Desuden diskuterede Hovedbestyrelsen en kommunikationsstrategi for Enhedslistens interne kommunikation og opfølgningen på årsmødets beslutninger, og hovedbestyrelsen godkendte Kvinde+-netværket som et officielt Enhedslistenetværk.

Referat af Pia Boisen