Der er hårdt brug for en rød-grøn landbrugspakke

Den blå fødevare- og landbrugspakke fra den tidligere Venstre regering har spillet fallit. Det vurderer Enhedslistens landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen efter offentliggørelsen af nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet, der viser en nærmest uændret mængde udledning af kvælstof i naturen.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Der er hårdt brug for hurtigst muligt at få vedtaget en ny rød-grøn landbrugspakke, som kan sikre, at Danmark lever op til internationale forpligtigelser og får nedbragt landbrugets kvælstofforurening. Derfor samler Enhedslisten støttepartierne til møde om et fælles indspil til ministeren.

– Venstre-regeringen gav landbruget lov til at bruge mere gødning. Til gengæld skulle landbruget yde en frivillig indsats for at nedbringe kvælstofforureningen. De nye rapporter viser klart, at den bytteaftale har landbruget slet ikke leveret sin del af. Derfor er der brug for helt nye tiltag, der reelt trækker landbruget den rigtige retning, forklarer Søren Egge Rasmussen.

Der skal handles nu
Landbrugspakkens tiltag de sidste fire år har stort set ikke nedbragt kvælstofforureningen fra landbruget.

– Vi står overfor en kæmpe opgave med at sikre, at landbruget i løbet af få år bidrager til at nedbringe sin forurening med ca. 15.000 tons kvælstof i 2027. Det kræver mere end bare dialog med landbruget, det kræver politisk handling hurtigst muligt, påpeger Søren Egge Rasmussen.

Han vil hurtigst muligt efter vinterferien indkalde SF og Radikale til et møde om en ny rød-grøn landbrugspakke.

– Så kan ministeren klart se, hvordan det parlamentariske grundlag vil gøre op med blå bloks kulsorte landbrugspakke, og hvordan rammerne for fremtidens landbrug fremover skal se ud. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten er utålmodige efter, at regeringen for alvor sætter en ny grøn retning for landbruget, siger Søren Egge Rasmussen.