Det blev en rød og grøn finanslov

Af Rune Lund, finansordfører for Enhl.

Finanslovsloven for 2020 var den bedste finanslov i mere end 10 år. Finansloven for 2021 er endnu bedre. Finansloven investerer i vores velfærdssamfund, tager vigtige grønne skridt og håndterer samtidig den økonomiske krise på en måde, der ikke rammer arbejdsløse og dem med lave indtægter. Det er et reelt nybrud i krisepolitikken i Danmark.

1.000 flere ansatte til ældreplejen

Den måske største sejr for Enhedslisten er, at det lykkedes at få 1.000 flere ansatte i ældreplejen, samtidig med at vi får sikret mere uddannelse til dem, der arbejder i ældreplejen. Det er det første reelle løft af ældreområdet i mere end et årti, og det var vores helt centrale velfærdskrav til årets finanslov, at der skulle flere hænder i ældreplejen. Vi har også fået mere pædagogisk personale i daginstitutioner og flere lærere på ungdomsuddannelserne. For andet år i træk får vi en finanslov, der ikke bare lapper huller i velfærden, men derimod udvikler og bygger oven på. Det giver håb.

Masser af grønne investeringer

Årets finanslov indeholder mange grønne investeringer, som kan skabe arbejdspladser og omstille til et bæredygtigt samfund. Vi har fået en naturpakke til knap 900 mio. kr., der giver os 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker, samt et biodiversitetsråd, der skal holde øje med naturens tilstand fremover, ligesom vi kender det med Klimarådet ift. klima. Der bliver afsat en ekstra pulje på over 500 mio. kr. til anlæg af cykelstier i hele landet. For Enhedslisten er det også vigtigt, at vi får afsat 100 mio. kr. til klimabistand til verdens fattigste lande, som bliver hårdt ramt af klimaforandringer. 

Retfærdig krisehjælp og hjælp til fyrede

Det var afgørende for Enhedslisten, at penge, der skal hjælpe de trængte hoteller, restauranter, biografer mm., bliver givet på en måde, så de kommer mennesker med lave og jævne indtægter til gavn. Vi har sikret, at der går en halv milliard kroner til, at sociale organisationer fx kan dele gavekort ud til de fattigste børnefamilier, som sjældent oplever at komme en tur på restaurant, og til at kommunerne kan holde koncerter på plejehjemmene. Desuden er der i aftalen hjælp til mennesker, der allerede har mistet jobbet, fx ved at afsætte mange millioner til jobrotation, grøn efteruddannelse og mulighed for at uddanne sig på 110% dagpengesats.

Derudover har vi forbedret rettighederne for mennesker med handicap, fået flere penge til økologi og meget andet. Hvis det kun var Enhedslisten, der havde lavet finansloven havde den selvfølgelig været endnu bedre. Men alt i alt er der tale om en finanslov, der både er grøn og socialt retfærdig.