Det er nu, vi skal sikre klimaloven og arbejdstagerne

Selvom coronakrisen i det sidste halve år har trukket alle overskrifter, er arbejdet i EU-parlamentet fortsat online og med håndsprit og masker. Rød+Grøn har mødt Enhedslistens EU-Parlamentariker til en snak om, hvad der rører sig i Bruxelles i øjeblikket.

Frederik W. Kronborg, Rød+Grøn

Nikolaj Villumsen, det har været en speciel periode, verden har gennemlevet det sidste halve år. Hvordan har arbejdet i EU-Parlamentet været?
– Det har helt sikkert været en meget speciel periode, hvor mange ting har været lavet om. I de første måneder foregik alt mit arbejde online, men heldigvis har det de seneste uger været muligt at rejse til Bruxelles med de rette forholdsregler og test.

Øropa – dit rød-grønne indblik i EU

VIl du vil have et større indblik i, hvad der sker nede i EU-Parlamentet, følge med i Nikolaj Villumsens arbejde i Bruxelles og EU-ordfører Søren Søndergaards arbejde i Folketinget? Så skal du abonnere på nyhedsbrevet Øropa. Det udkommer en gang om måneden og giver et indblik i EU-historier, den seneste måneds debatter, begivenheder og dagsordener. I kalenderen nederst i nyhedsbrevet får du også et indblik i, hvad der er på dagsordenen for den næste måned. Der er læsetips, hvis du har lyst til at grave dig ned i rapporter om EU eller læse en interessant artikel fra andre medier.

Hvis du vil have nyhederne hurtigere, skal du gå ind på enhedslisten.eu. Her finder du artiklerne først og får et overblik over Enhedslistens udmeldinger om EU og EU-politikeres medvirken i pressen. Det er også her, du kan læse mere om, hvad Enhedslistens mærkesager i EU er.

Det er desuden på enhedslisten.eu, at du lettest kan tilmelde dig nyhedsbrevet Øropa.

Hvad har du haft fingrene i siden marts?
– Der har været gang i rigtig mange ting i EU-Parlamentet. Vi arbejder i klimaudvalget med EU’s kommende klimalov, som vi mener skal være både juridisk bindende og ikke mindst leve op til Paris-aftalen. Samtidig har jeg også været venstrefløjens ordfører på en vigtig sag om styrkelse af indsatsen mod afskovning. Her har vi i venstrefløjsgruppen sikret et krav om, at finansielle institutioner ikke må medvirke til afskovning, og i har sikret bedre beskyttelse af de skov- og naturområder, hvor 80 procent af alle planetens dyr lever. Endelig er det lykkedes at sikre bedre forhold for oprindelige folk, der alt for ofte oplever trusler, vold og drab, når de forsøger at beskytte de naturområder, de lever i.

Hvad står der på din to do-liste for den næste periode?
– Kampen for en ambitiøs klimalov er helt vildt vigtig for mig og for venstrefløjsgruppen. Men vi har også set, hvordan den forfærdelige brænd i flygtningelejren Moria har vist alt og alle, at der er behov for akut handling, hvis den humanitære katastrofe på de græske øer skal stoppes. Og så har vi jo også et stort problem opfattelse af retsstatsprincipperne i EU. Vi har set, hvordan regeringerne i både Ungarn og Polen tilsidesætter helt basale ting, som frie domstole, og angriber minoriteter og LGBT+-personer. Det er i klokkeklar strid med grundlæggende menneskerettigheder, og det kan simpelthen ikke passe, at disse lande stadig skal finansieres af EU-midler.

Du er venstrefløjens koordinator i arbejdsmarkedsudvalget. Hvad har I på programmet der?
– Det altoverskyggende spørgsmål er EU-kommissionens planer om at fremlægge et forslag om en EU-dikteret mindsteløn, som vil true den danske arbejdsmarkedsmodel og kan svække fagbevægelsen i Europa. Jeg arbejder tæt sammen med den danske fagbevægelse for at forhindre, at EU skal bestemme over vores løn. Det bliver uden tvivl en hård kamp, da Kommissionen planlægger at vedtage forslaget med flertal, så Danmark, Sverige og andre EU-lande uden en lovbestemt mindsteløn kan blive kørt over.

Hvad arbejder du ellers med i arbejdsmarkedsudvalget?
– Jeg er blevet valgt til at lave et beslutningsforslag, der kan skærpe af indsatsen mod asbest i EU-landene. Vi ved, at asbest stadig er den største årsag til arbejdsrelateret kræft – med omkring 15.000 årlige ofre i EU og over 300 herhjemme. Vi ved, at asbestproblemer betyder, at bygningsarbejdere mister dyrebare år af deres levetid. Derfor er det fuldstændig afgørende, at vi skærper kravene, forbedrer forebyggelsen og sikrer håndhævelsen af reglerne. Det arbejder jeg på i tæt samarbejde med de europæiske og danske bygningsarbejdere.