Digitalt partiliv i en Corona-tid

Corona-krisen har tvunget os til at gentænke, hvordan vi laver politisk arbejde i alle kroge af Enhedslisten – også fremadrettet.

Kristian Bruun og Jeppe Rohde, Landskontorets Organisationsteam

En stor del af vores politiske virke er centreret om, at mennesker mødes fysisk. Vi går til møder og workshops, samles til demonstrationer og laver gadeuddelinger, hvor vi står ansigt til ansigt med fremmede medborgere.

Alle de aktiviteter har corona tvunget os til at gentænke. Pandemien har skabt en vilje til at kaste sig ud i ting, som måske før virkede urealistiske eller unødvendige. Nogle af erfaringerne kan vi lære af fremadrettet. 

Mega-medlemsmøderne: Et mega-godt eksperiment
Det hele startede med, at Mai Villadsen måtte aflyse et klimaoplæg for en lokalafdeling på grund af corona. Her opstod idéen om at holde det online, og så kunne man lige så godt invitere flere med. Siden har vi afholdt fire runder af de såkaldte mega-medlemsmøder. I alt har vi afholdt 31 møder, som samlet set har haft mere end 2000 deltagere. Over 1000 af dem var forskellige mennesker. 

I starten holdt vi formatet simpelt: Et oplæg fra et folketingsmedlem tilsat livlige diskussioner og mulighed for at stille spørgsmål i chatten. Efterhånden begyndte vi at lade folk stille spørgsmål direkte. Vi afholdt afstemninger, hvor deltagerne kunne tilkendegive, hvad de finder politisk vigtigst. Vi lavede gruppearbejde, hvor alle kunne komme til orde og dele erfaringer til bl.a. workshops om afdelingsarbejde, digital aktivisme og til intromødet for nye medlemmer.

På baggrund af deltagerevalueringer og input fra medlemmer afholdt vi desuden fredagsbar, banko med præmier til børn og åbne møder også for ikke-medlemmer. Vi holdt møder i samarbejde med udvalg, internationale solidaritetsgrupper og forretningsudvalget.

Sidst, men ikke mindst, afholdt vi et storslået digitalt 1.maj-arrangement med 750 registrerede deltagere og op til 420 samlet på én gang. Der var tale fra Pernille Skipper, internationale hilsner, faglige taler, hilsen fra SUF og fra Ø-afdelinger over hele landet og en solidaritetsindsamling. Og så var der selvfølgelig en røde sange og Enhedslisten Københavns fantastiske Enhedsliste-øl! 

Hvad så fremadrettet?
Online-møder kan ikke alt og kommer ikke til at erstatte fysiske møder. Men online møder kan øge tilgængeligheden både i forhold til geografi, for travle børnefamilie og alle andre, der har svært ved at deltage i fysiske møder.

Noget af det, som vi helt sikkert gerne vil holde fast i, er:

  • Den direkte dialog med vores folkevalgte. Det har været rigtig godt at opleve den direkte dialog og debat, hvor folkevalgte har kunne fortælle om aktuelle forhandlinger og få input fra medlemmerne.
  • Intromøder til helt nye medlemmer. Det er ikke alle afdelinger, der ringer til nye medlemmer eller holder intromøder for dem. Samtidig kan det være mere overskueligt at dukke op til et online møde end et fysisk, når man er helt ny. 
  • Åbne møder også for ikke-medlemmer. Vi holdt et velbesøgt møde med historikeren Rene Karpantschof om hans bog “De Stridbare Danskere”. Den type møder kan bringe ikke-medlemmer tættere på os.
  • Diskussionsmøder relateret til årsmødet. Vi kommer til at lave tre møder, hvor man kan diskutere, hvordan partiet skal vælge folketingskandidater, hovedbestyrelsesmedlemmer samt andre vedtægtsforslag.

Tre hurtige råd til at lave digitale møder i din afdeling:
Lav et test-møde før jeres afdelings/udvalgsmøde, så alle føler sig trygge ved at bruge teknologien.

Kobl to medlemmer sammen, så de kan hjælpe hinanden med at bruge de medier, I vil anvende – en slags digital mentorordning.

Overvej, hvad I vil med mødet: Skal der tages beslutninger, politikudvikles, oplyses eller organiseres aktiviteter? Tilpas moderationen af mødet til indholdet.

Det kan Landskontoret tilbyde:
Vi kan oprette det første møde på vores Zoom-konto, hvis I gerne vil teste formatet.

Vi kan holde et video-møde med jer om moderering af online-møder.

Skal I holde flere møder, så opfordrer vi jer til selv at oprette en konto og evt. købe licens til f.eks. Zoom.

Skriv til [email protected], så finder vi ud af noget!

Necla Baran, Rødovre
Under nedlukningen har vi holdt en hel del digitale møder i vores afdeling, og det har fungeret godt. Vi har været omkring 12 deltagere, og det er cirka lige så mange, som vi plejer være til fysiske møder. Et par af de faste aktive ønskede ikke at deltage på Zoom. Til gengæld har der deltaget nogle nye folk, som vi aldrig plejer at se; blandt andet et medlem, som er gangbesværet og derfor har svært ved at komme til de fysiske møder. Flere har været glade for muligheden for at deltage hjemmefra, så vi overvejer at fortsætte med digitale møder ind i mellem. Det kunne også være i kombination med fysiske møder, hvor der mulighed for at være med digitalt.

Kim Pors, Aalborg
Vi har efterhånden holdt en hel del digitale afdelingsmøder, og det har vist sig at fungere rigtigt godt. Vi har bl.a. stået bag et offentligt møde via Zoom, hvor vi diskuterede alternativer til skolelukninger. Her deltog omkring 30 personer, både medlemmer, som vi ikke plejer at se, men også gæster udefra med interesse i spørgsmålet. Her fik vi mange synspunkter og faglige kompetencer i spil, og det var rigtigt god sparring for vores byrådsmedlemmer. Mødet var blevet opreklameret i en medlemsmail og rundt omkring på Facebook. 

Det er selvfølgelig vigtigt at holde fysiske møder. Det fungerer bedre socialt, når man sidder i samme rum, og det giver nok også færre misforståelser. Men jeg synes, vi skal have en kombination, for de digitale møder kan helt klart også noget unikt. Det må jeg sige. Det tiltrækker nogle andre mennesker, f.eks. medlemmer med en travl hverdag. Hvis man skal bruge en halv time på transport både til og fra mødet, så er aftenen jo gået. Og der kan det være et godt alternativ, at man kan logge på et digitalt møde hjemmefra og give sit besyv med i debatten. I fremtiden håber jeg, at vi kan supplere de månedlige, fysiske medlemsmøder med en række online-møder også. 

Jan Vagn Jakobsen, Handicappolitisk Udvalg
I arbejdsudvalget i Handicappolitisk Udvalg har vi den seneste tid holdt mange møder via Facebook Messenger, både taleopkald og videoopkald. Det er virkeligt let og fungerer upåklageligt, hvis man bare er 3-4 stykker. Efter sommerferien vil vi arrangere nogle større digitale møder og webinarer for hele udvalget, og der vil vi nok bruge Zoom, som har mange flere funktioner bl.a. i forhold til tolkning for døve.

Den store fordel ved digitale møder er, at mennesker, der har svært ved at deltage i fysiske møder, kan være med. Der ligger kæmpe ressourcer i alle mennesker. På digitale møder kan alle deltage, komme med input og føle sig som en del af partiet. Dét er inklusion. Jeg har desuden indtryk af, at mange af Enhedslistens udvalg har været domineret af københavnere De digitale møder giver rigtig gode muligheder for, at udvalgene kan blive langt mere landsdækkende.

Maria Temponeras, Coronaknibe
Jeg har været med til at stifte græsrodsinitiativet Coronaknibe, der kæmper for solidariske løsninger på coronakrisen. Vi har organiseret aktiviteterne via en Facebook-gruppe og gennem en række digitale møder. Online-møder udvider vores muligheder for at organisere aktivisme, og jeg tror vi, kommer til at blive ved med at bruge dem, også selvom vi begynder at kunne mødes igen fysisk. Det er en fordel, at man slipper for transporttid, og det er lettere at deltage, selvom man f.eks. bruger kørestol eller ammer eller er presset på tid. Online møder er et rigtigt godt supplement til fysiske møder.