EL: EU-parlamentet tromler den danske arbejdsmarkedsmodel

Flertallet i EU-parlamentet (443 for, 192 imod og 58 blanke) har i dag blåstemlet forhandlingsmandatet fra beskæftigelsesudvalget til en EU-bestemt mindsteløn ved at afvise forslaget fra Nikolaj Villumsen (EL) og Marianne Vind (S) om at realitetsbehandle parlamentets holdning til spørgsmålet.

Læs hele historien på enhedslisten.eu