En kulsort vanvidsløsning

Regeringen har besluttet at anlægge en ledning med fossil gas til Lolland-Falster. Rød+Grøn har talt med kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov om projektet.

Lole Møller, Rød+Grøn

Sukkerproduktionen skal støttes til at omlægge til mere klimavenlig produktion. Ellers flytter de. Sådan begrunder klima-, energi- og forsyningsministeren etableringen af en gasledning til Lolland-Falster.

– Sukkerfabrikkerne har tyske ejere, og de truer med at lukke, hvis de ikke får energien fra den nye gasledning. De har fået Dan Jørgensen til at lægge sig fladt ned uden et eneste modkrav, fortæller Bente.

Fabrikkerne vil ikke samarbejde med andre om at finde alternative løsninger. En stribe af rådgivere står ellers parate til at hjælpe med en elektrificering. Men det er helt andre forhold, der bestemmer deres dispositioner.

– Sukkerfabrikkerne er trængte, fordi sukkerstøtten er næsten afviklet. Konkurrencen på verdensmarkedet er hård. Brasilien og Indien leverer langt billigere sukker. Derfor nedlægges der sukkerfabrikker overalt i EU, påpeger Bente.

Sukkerfabrikkernes ledelse betragter imidlertid produktionen i Nakskov og Nykøbing F. som lukrativ.

– De befinder sig i en egn, der er berømt for at have optimale jordbundsforhold for roedyrkning: Danmarks stiveste lerjord! Derfor satses der på netop de fabrikker, forklarer Bente.

Vil gå forrest med klimaløsning
Nakskov Sukkerfabrik orienterede i februar 2020 kommunens tekniske udvalg om, at de gerne ville byggeen naturgasopbevaringstank – et LNG-anlæg – til 100 mio. kr. for at indfri nogle af EU’s umiddelbare emissionskrav.

– Men hvis man i stedet kan få ELnet og Dan Jørgensen til at bygge en gasledning, så er det selvfølgelig mere rentabelt for dem. Sådan er deres spil, vurderer Bente.

Lokalt har Enhedslisten fra dag 1 kaldt sukkerrøret et vanvidsprojekt, som fortsat skal bekæmpes.

– Vi skal kæmpe sammen med modstanderne af Baltic Pineline, og vi kan støttes os op ad kritikken fra Klimarådet, DTU og forskellige forskere. Vi skal vise, der findes alternativer, siger Bente og fortsætter:
– Vi vil en elektrificering med varmepumper. Det er en optimal klimaløsning, der bygger på lokale ressourcer. Sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster kan blive de første i verden, der bygger på vedvarende energi. Et eksempel til efterfølgelse, der får sat Nakskov og Nykøbing F. på landkortet, slutter hun.

Fuld gas på aktivismen

Mere end et dusin europæiske byer vågnede i april op til over 100 ”guerillaannoncer”, der udskammer virksomheder for deres vildledende markedsføring af fossil gas. Aktionen bringer den fossile gasindustri direkte i skudlinjen, da ‘ren gas’ ikke findes.

Plakaterne viser twistede reklamer og slogans fra kendte virksomheder. Formålet er at afsløre omfanget af misinformationskampagnen for den fossile gasindustri, som forsøger at vildlede offentligheden med påstande om forpligtelse til en fremtid med lav CO2-udledning.