Chefen for det hele

Der er kommunevalg til november, og Ø har en kandidat med erfaring som øverste politiske chef for en hel ø. Viceborgmester Morten Riis blev borgmester for en kort bemærkning, da Winni Grosbøll (S) fratrådte ved årets udgang. Rød+Grøn har interviewet.

Interview ved Jens Peter Kaj Jensen, Rød+Grøn

Nåede du at hejse det røde flag ved rådhuset og erklære rådsrepublikken?

– Nej, det nåede jeg ikke, og jeg gjorde heller ikke forsøget. Min opgave var at sikre omkonstitueringen, så socialdemokraterne kunne vælge ny borgmester. Var den afgående borgmester ikke stoppet ved juleferien, var min ”embedsperiode” blevet endnu kortere. At jeg har været fungerende borgmester i fire dage, betragter jeg som et sjovt tilfælde. De poster, der blev fordelt under konstitueringen i 2017, tilhører partierne i hele perioden.

Hvad vil Enhedslisten bruge borgmesterposten til, hvis partiet generobrer den efter valget?

– Det bliver vanskeligt. Men skulle det lykkedes, gør vi alt, hvad vi kan, for at realisere vores planer, og det er nemmere, når man kan spænde kommunens administrative apparat foran.

Hvad vil en fremgang fra to til tre mandater betyde for arbejdet?

– At vi nok vil få plads i samtlige udvalg, og at vi vil være flere om arbejdet. Formentligt også, at vi bliver svære at slippe udenom, når der skal træffes beslutninger. Men ud over et fantastisk valg til Enhedslisten, og stærkt personligt mandat, vil det også forudsætte en indrømmelse fra socialdemokraterne, hvis vi skal havne for bordenden.

Hvad betyder det, at du er viceborgmester frem for menigt medlem af kommunalbestyrelsen?


– Formelt set, at jeg ved borgmesterens forfald skal lede møderne og være stedfortræder ved repræsentative opgaver.

Og i praksis?

– I hvert fald, at jeg har arbejdet tæt sammen med borgmesteren. Grosbøll og jeg har haft et tæt parløb, og jeg har bl.a. deltaget som Bornholms repræsentant ved politiske møder med ministerier, og vi har samarbejdet om at modtage flere kvoteflygtninge og asylansøgere, grønne initiativer og prioriteringer på børneområdet.

Hvilken politisk sejr er du mest stolt af?

– Jeg er meget glad for, at det lykkedes at sænke folkeskolelærernes undervisningstid. Vi har investeret i indeklima og læringsmiljø, forkortet skoledagen, øget brugen af to-voksenordning, gjort den økonomiske tildelingsmodel mere solidarisk over for de mindre skoler, skrevet grøn dannelse ind i målene for skolerne og er nu i gang med at forbedre specialskole-indsatsen. Det store fravalg af øens folkeskoler er vendt til forsigtig elevfremgang. På Bornholm kan man nok bedst se Enhedslistens aftryk på skoleområdet.

Hvordan styrkes Enhedslistens politiske muligheder på Bornholm?

– Flere medlemmer, flere aktive og flere valgte. Vi skal tage godt imod nye folk, samtidigt med at vi er fordybet i kommunale dagsordner. Og så skal vi huske, at træerne ikke vokser ind i himmelen: Der er begrænsninger på det kommunale selvstyre, som gør det umuligt at realisere alle drømme via kommunalbestyrelsen.