Enhedslisten kræver bindende biodiversitetsmål

EU-Kommissionen har i dag fremlagt sin biodiversitetsstrategi for 2030. Her foreslås det bl.a. at udvide de beskyttede naturområder, så 30 procent af EU’s land- og havareal beskyttes. Derudover foreslår Kommissionen at sætte 10 procent under streng beskyttelse i naturzoner.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Biodiversitetsstrategien kommer på et tidspunkt, hvor naturen er på voldsomt tilbagetog og en million plante- og dyrearter er i risiko for at uddø. Nikolaj Villumsen, medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten og venstrefløjsgruppen GUE/NGL’s ordfører på biodiversitet, kalder det utroligt positivt, at EU-kommissionen vil beskytte 30 procent af EU’s land- og havareal.

– Det er noget vi har kæmpet hårdt for i Enhedslisten. Nu skal vi sikre, at målene bliver bindende fra første færd. Vi ved, at naturen mest af alt har brug for plads. Derfor er forslaget om at udlægge 10 procent af EU’s areal til naturzoner den helt rigtige vej at gå, vurderer han.

Strategien skal håndhæves
Ifølge Nikolaj Villumsen er nøglen til en succesfuld biodiversitetsstrategi bindende mål og stærk håndhævelse.

– Det var det, der gik galt i biodiversitetsstrategien for 2020. Naturen har ikke tid til at vi begår samme fejl, understreger han og uddyber: 

– EU’s landbrugs- og fiskeripolitikker er drivende for tabet af biodiversitet i Europa. Vil vi vende udviklingen, har vi brug for at omlægge vores landbrug fuldkomment og gøre op med skadelige fiskemetoder som bomtrawl i beskyttede havområder.