Nyt netværk for klimaaktive i Enhedslisten

Af Maria Temponeras og Marie Espensen, Enhedslistens klimaaktivnetværk

Enhedslistens nystartede klimaaktivnetværk er landsdækkende og åbent for alle medlemmer. 

I skrivende stund er 55 medlemmer af Enhedslistens nystartede klimaaktivnetværk, som bruges til at koordinere aktiviteter, til sparring og idéudvikling. Netværket dækker mange typer klimaaktivisme fra deltagelse i internationale aktivistnetværk, over civil ulydighed til lokal klimaorganisering.

Født af årsmødet 2019

Klimaaktivnetværket blev vedtaget på årsmødet i 2019 på initiativ af en lille gruppe aktivister. Vi manglede en måde at komme i kontakt med andre klimaaktive rundt omkring i landet. Netværket startede med et landsdækkende træf i begyndelsen af 2019, og vi har siden holdt seks regionale træf – de seneste online. Det har allerede skabt gode regionale kontakter og sat lokalt arbejde i gang. 

Klimaaktivnetværket kører side om side med Enhedslistens Miljøudvalg. Miljøudvalget er et livligt diskussionsforum, der primært arbejder med med politikudvikling og fungerer som en slags ekspertpanel for folketingsmedlemmer og byrødder. Nogle af os er medlem af både klimaaktivnetværk og miljøudvalg, andre kun det ene sted.

Aktuelle kampe

En aktuel kamp, som optager klimaaktivnetværket, er modstanden mod Baltic Pipe-projektet. Baltic Pipe-aktivister har holdt oplæg på vores netværkstræf og fået gode lokale kontakter og aktive. Vi samarbejder også med Broen til Fremtiden, som er en alliance mellem fagbevægelsen og klimabevægelsen, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Kattegatforbindelse Nej Tak. 

Et stort tema i netværket er, hvordan vi som enhedslistefolk bedst understøtter lokal omstilling. Nogle steder har folk samlet kræfterne i en grøn gruppe i afdelingen, som er bindeled og baggrundsgruppe for grønne dele af byrøddernes arbejde og koordinerer deltagelse i lokale omstillingsinitiativer og kampe. Andre steder har medlemmer engageret sig kollektivt i lokale grønne grupper. 

Bliv en del af netværket

Mange af Enhedslistens medlemmer er også aktive i tøjbiblioteker, reparationscafeer, læsegrupper, skraldefællesmad eller i lokale grupper for cykelstier, for mere natur eller imod svinefabrikker. Andre er valgt ind i forbrugerejede varme- eller vandværker. Udfordringen er at mangfoldiggøre og styrke initiativerne – og at forbinde de lokale initiativer med hinanden og med den landsdækkende og internationale klimakamp.

Derfor har vi brug for et netværk. Vi vil gerne være mange flere og have gang i flere aktiviteter. Alle er velkomne, hvad enten man er nysgerrig, mangler et skub til at blive aktiv eller allerede har gang i noget vildt fedt, man vil dele med andre. Tilmelding til netværket sker ved telefon eller mail til landskontoret. Vi planlægger endnu et landstræf og flere online workshops.