Er du økonomisk ramt af coronakrisen?

Så har du mulighed for nedsat kontingent eller fritagelse.

Mads Laurids Petersen, medlemssekretær

Coronakrisen betyder desværre, at mange mennesker mister indtægt i de kommende måneder. Det gælder også en del af Enhedslistens medlemmer.

Corona-ændringer i Enhedslisten

På grund af coronavirus og de anbefalinger, der er kommet fra regeringen og sundhedsmyndighederne, har Enhedslistens landskontor og forretningsudvalg taget følgende forbehold i forhold til Enhedslistens organisation og arrangementer. De gælder – ind til videre – til tirsdag den 14. april:

★ Vi opfordrer alle til at følge regeringens anbefalinger og aflyse alle møder, uddelinger, aktioner mv., indtil myndighederne siger andet.

★ Der er flere afdelinger, der har vedtægtsbestemmelser om, at de f.eks. skal afholde generalforsamling i første kvartal. I en force majeure-situation som denne opfordres afdelingsbestyrelserne til at dispensere fra vedtægterne.

★ Landskontoret holder fysisk lukket frem til 14. april.  Telefonen holdes åben men indskrænkes til 10.00-12.00 mandag-fredag. Folk opfordres til at henvende sig pr. mail: [email protected]

Hvis du selv eller medlemmer, du kender, bliver økonomisk ramt af krisen, kan I få nedsat kontingent eller blive helt fritaget for én kontingentperiode.

Skriv til [email protected], hvis vi skal hjælpe.