Et netværk for kvinder og kønsminoriteter

Flere medlemmer af Enhedslisten har underskrevet #Enblandtos-erklæringen om krænkelser og overgreb i politik, sammen med flere hundrede andre politisk aktive kvinder. Det er baggrunden for dannelsen af et medlemsnetværk for kvinder og kønsminoriteter i Enhedslisten.

Lone Degn, kvinde+arbejdsgruppen

Netværket organiseres i Facebook-gruppen “En blandt os i Ø”, som er for kvinder og kønsminoriteter (i mangel af bedre beskrivelse). Gruppen har 142 medlemmer fra alle dele af landet og i alle aldre.

Ligebehandlingskomité, handlingsplan og uddannelse
Netværkets arbejdsgruppe har, i samarbejde med hovedbestyrelsen, udarbejdet et forslag om en ligebehandlingskomité, der skal undersøge sager om sexisme. Med forslaget ønsker vi at sikre en uafhængig undersøgelse af konkrete sager, der ikke påvirkes af magthierarkier i partiet.Forslaget har nr. 3.1 til årsmødet.

Med inspiration fra Arbejdstilsynet udarbejdes en handlingsplan som beskriver, hvordan sager om krænkelser forebygges og håndteres, samt hvor man kan henvende sig med konkrete sager.

Arbejdsgruppen har desuden fremsendt to uddannelsesforslag til hovedbestyrelsen: Et om uddannelse af organer, der har opgaver i forhold til krænkelsessager, samt et om skoling om feminisme og sexisme mere generelt for alle i partiet.

Den første tirsdag i hver måned arrangerer netværket desuden stormøde (via Zoom) for alle Enhedslistens medlemmer. Links til møderne sendes bl.a. til alle kontaktpersoner og ligger i Facebookgruppen ”En blandt os i Ø”.

Medlemsundersøgelse og kønsstatistik
Arbejdsgruppen har på baggrund af det første stormøde i netværket defineret formålet med en tilbagevendende undersøgelse om sexisme. Hovedbestyrelsen har nu ansvar for udførelsen. Der er ligeledes udarbejdet en kønsstatistik på bestyrelser, lokalpolitikere, ansvarsområder mm. Resultatet er, ikke overraskende, trist.

Et interessant aspekt ved kvinde+arbejdet er, at vi er ret enige på tværs af vanlige politiske skel. Det er fedt at opleve, at vi har et godt samarbejde og eventuelle uenigheder udforskes og bruges konstruktivt. En anden positiv erfaring er, at mange tager ansvar. Når arbejdsgruppen lægger en opgave ud, så er der nogen, der løser den.

Kvinde+netværkets arbejdsgruppe:
Marianne Mose, Tønder. Marie Lassen, Aarhus. Anna Berg, København, Lisbeth Torfing, Horsens. Rosalina Svane, Aalborg. Lone Degn, Aarhus.