Urørt skov, som her i "Præstens Urskov" nær Sakskøbing, er noget, vi får mere af med finanslovsaftalen. Foto: Erik Damskier (Public Domain)

Finanslovens grønne initiativer

Mere urørt skov og støtte til grønne transportformer. Det er blandt andet de tiltag, som gør finansloven for 2020 grøn.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Udtagningen af landbrugsjord er en af de ting, der skal til for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor skal en pulje på 200 mio. kr. årligt i 10 år bruges til at udtage og omlægge klimabelastende produktionsjord. Finansloven tilfører også flere penge og udvider lånerammen til Danmarks Grønne Investeringsfond. Lånerammen udvides med 6 mia. kr., mens der afsættes ekstra 100 mio. kr. i 2020 til fonden.

Urørt skov på statslige arealer styrker biodiversiteten i skove og er også godt for klimaet. Der afsættes derfor 20 mio. kr. i 2020 og de følgende år.

Finansloven for 2020 afsætter også 150 mio. kr. til klimabistand i 2020, og der er fundet penge til Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Endelig genindføres afgiften på PVC og ftalater, mens afgifterne på bæreposer og engangsservice tredobles.

Mange millioner til grøn transport
Transportområdet halter også bagefter i den grønne omstilling. Finansloven for 2020 peger sektoren i den rigtige retning, bl.a. med 75 mio. kr. i 2020 til støtte til el-busser og en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til cykelstier. Den offentlige transport tilføres 100 mio. kr. pr. år til takstnedsættelser.

Der indføres desuden lempeligere regler for elbiler. De nuværende lave afgifter fastholdes i 2020, og når registreringsafgifterne skal omlægges i 2021, er partierne bag finansloven enige om, at der skal være lave afgifter på grønne biler.