Først var det abortrettighederne. Næste gang bliver det homoseksuelles rettigheder

Tilbagerulning af rettigheder handler ikke kun om abortlovgivning, men også om homoseksuelles rettigheder, der er udfordret både i og udenfor Vesten. Danmark bør gå forrest og indskrive disse rettigheder i grundloven

Af Jonas Schmidt, Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

Den amerikanske højesteret har omstødt Roe vs Wade og derved afskaffet retten til abort. Det, der i 50 år har været en forfatningssikret rettighed, er nu fjernet igen. Det er en farlig præcedens at omstøde den slags store beslutninger, men står det til den amerikanske højesteretsdommer, Clarence Thomas, vil han ikke stoppe der. Han vil nu undersøge, om den amerikanske højesteret kan fjerne retten til seksuelt samvær imellem homoseksuelle. Han mener ikke at det er en rettighed, der er beskyttet af den amerikanske forfatning, og at det derfor var en fejl at gøre det lovligt i første omgang. Det er en debat der lige nu forgår åbent i USA, det land, der længe har været den vestlige verdens forbillede.

Homoseksualitet er allerede ulovligt i hvert tredje land i verden. I størstedelen af Afrika og Mellemøsten er homoseksualitet ulovligt, og i 11 af landene straffes det med døden. Homoseksuelle bliver i mange af de kulturer gjort til det ultimative fjendebillede, både religiøst og politisk. Derfor er der ofte en stor befolkningsmæssig støtte til homofobisk lovgivning.

Homofobien spreder sig

I mange af de lande, hvor homoseksualitet er lovligt, vinder homofobisk lovgivning alligevel frem. Det bedst kendte eksempel de seneste 10 år er, da Rusland ulovliggjorde ’homoseksuel adfærd’ i det offentlige rum. Siden er det kommet frem, at bøsser ofte er udsat for chikane, trusler, vold og sågar drab i landet. Alt imens ser politiet den anden vej, for ’det er jo bare bøsser’, det går ud over. Og det er på trods af, at homoseksualitet ikke er ulovligt i Rusland, og at de homoseksuelle burde være beskyttet af loven på lige fod med alle andre.

Det bekymrende er, at tendensen spreder sig. Se bare den Europæiske Unions egne medlemslande Polen og Ungarn. De er begyndt at følge Ruslands homofobiske lovgivning. Og når USA, der så længe har været verdens politimand og moralske vogter, har højesteretsdommere og toneangivende politikere, der fordømmer homoseksualitet offentligt, er det vand på møllen for mænd som Polens Andrzej Duda, Ungarns Viktor Orbán, såvel som Afrika og Mellemøstens ledere. Det legitimerer nemlig deres egen homofobiske politik.

Brug for en grundlovsændring

Homofobien kan risikere at sprede sig som en cancer, selv i Vesten. Danmark bør derfor gå forrest og lave en grundlovsændring, der beskytter retten til seksuelt samkvem mellem to mennesker, uanset køn. Så risikerer vi ikke at fremtidige mørkemænd tager den vigtigste rettighed fra os, fri kærlighed – og vi sender samtidig et vigtigt signal til omverdenen. § 71, stk. 1 i grundloven lyder:

»Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.«

Her skal seksuel orientering tilføjes. Det bør vi i Enhedslisten stille som forslag.