Fra sorte til grønne arbejdspladser

Alle taler om grønne job. Men hvordan kommer vi derhen? Og er der opbakning i befolkningen, hvis det bliver dyrere at køre i bil, eller jobbet er truet, fordi det er ”sort”?

Finn Sørensen, Rød+Grøn

Generelt støtter fagbevægelsen den grønne omstilling og målet om 70 procent CO2-reduktion i 2030, og flere forbund engagerer sig aktivt. Men det bliver også understreget, at den grønne omstilling må gå hånd i hånd med social tryghed. Der skal investeres i uddannelse og i det sociale sikkerhedsnet.

Fagbevægelsens bekymring er ikke grebet ud af det blå. Knapt en fjerdedel af befolkningen frygter, at der ikke bliver plads til dem i den grønne omstilling.

Helhedsplan fra fagbevægelsen
Metalforbundet afviser blankt øgede CO2-afgifter. De mener, det blot vil føre til øget arbejdsløshed i eksporterhvervene, uden at det gavner klimaet. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer ca. 1,3 mio. medlemmer, har dog foreslået en omfattende helhedsplan, hvori klimaafgifter indgår. Men det understreges, at der skal være balance i tingene:

– Omstilling skal ikke bare være grøn, den skal også være retfærdig. Vi skal ikke beskytte alle jobfunktioner – men vi skal beskytte de mennesker, der udfylder dem, sagde FH-formand Lizette Risgaard ved præsentationen af planen.

Efterlyser politisk vilje
I foråret kom Ingeniørforeningen (IDA) med en stor, gennemarbejdet plan for grøn omstilling af energi og transport. Den forventes at kunne skabe 415.000 nye job over 10 år. Af samme grund er formanden for IDA, Thomas Damkjær Petersen, heller ikke så bekymret for beskæftigelsen blandt foreningens medlemmer.

– De skal såmænd nok finde job, men det er vigtigt at fortælle vores unge medlemmer, at vi skal stoppe med at hive olie op af Nordsøen, og at de i kraft af deres viden selv kan give et vigtigt bidrag til en bæredygtig produktion.

IDA-formanden mener også, at IDAs plan vil skabe rigtig mange job til ufaglærte og faglærte i industrien.

– Med god vilje og politisk opbakning så kan vi skabe flere job i den grønne omstilling end vi skaber i den sorte industri, siger Thomas Damkjær Petersen.

Selvom han ikke tror på, at grøn omstilling i sig selv skaber øget arbejdsløshed, så skal det sociale sikkerhedsnet selvfølgelig være i orden.

– Der er virkelig brug for en dagpengereform, slutter han.

Broen til Fremtiden
Grøn omstilling og social retfærdighed er også ledetråden i alliancen ”Broen til fremtiden”, hvor målsætningen er klar: Danmark skal være CO2 neutralt i 2040 og grønne job er et centralt led i det, stop for boring efter olie i Nordsøen er et andet.  Talsperson for alliancen, Reiner Burgwald, siger:

– Det er ikke nemt at udvikle helt konkrete forslag i et samarbejde af den bredde, men omvendt er bredden også en styrke. Vi forsøger at få ideerne nedefra og har derfor nedsat forskellige branchegrupper, så de forslag, vi kommer med, har rod i virkeligheden.

Regner Burgwald, der er sektorformand i FOA, fortæller, at Broen til Fremtiden har stillet forslag om et ”borgerting” i alle 98 kommuner:

– Det er helt afgørende, at vi får forpligtet kommunerne på den grønne omstilling, og at fagbevægelsen lokalt får nogle gode rammer for at skubbe på den udvikling. Jeg tror, det er en forudsætning for at lykkes med den grønne omstilling, siger han.