Fuldt tryk på efteråret

Hovedbestyrelsen mødtes 25.-26. september 2021 fuldstændig fri af Corona restriktioner. Mødet blev afholdt i Studiestræde i København.

Klimaet på dagsordenen
Hovedbestyrelsen havde både klima og forståelsespapiret på dagsordenen. Punktet blev indledt med et oplæg fra klimarådets næstformand, Niel Buus, og fulgt op af et oplæg fra Den Grønne Studenterbevægelse. Oplæggene dannede grobund for en god diskussion. Diskussionen kom både omkring status på de internationale klimabevægelser som Friday’s for future, problematikker med en vækstbaseret politik overfor den grønne omstilling, de forskellige opgørelser af Danmarks klimaaftryk og over til arbejdsmarkeds perspektiverne, blandt andet i fødevarebranchen. Der er ingen tvivl om at klimaspørgsmålene er helt fremme lige nu og alt tyder på det også bliver tilfældet i den kommunale og regionale valgkamp, der allerede nu tager form. Hovedbestyrelsen besluttede i den forbindelse en udtalelse, hvor der blandt andet blev lagt vægt på, at regeringen er for fodslæbende når det kom til klimaspørgsmålet. De brede bevægelser modtager ligeledes ros i udtalelsen for det pres de har lagt. Det er der brug hvis der skal opnås resultater. Læs udtalelsen her.

Danmark kan mere
Regeringens reform udspil Danmark kan gav også anledning til diskussion. Forslaget om 37 timers tvangs aktivering gav anledning til bred kritik i Hovedbestyrelsen. Det samme gjorde ideen om at skære i dimittend satsen for dagpengemodtagere, hvor man samtidig foreslår en yderligere halvering af dagpengeperioden til et enkelt år for nyuddannede. Dagpengeforslaget lægger op til at spille folk ud mod hinanden, der i forvejen står i en sårbar situation, når man pludselig befinder sig uden arbejdsindkomst. Hovedbestyrelsen besluttede i den forbindelse også en udtalelse der lagde vægt på blandt andet det tidligere nævnte, men også stiller sig kritisk overfor de påståede effekter regeringen mener deres udspil måtte have.  Læs udtalelsen her.

Louis Jacobsen
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse