Fysisk internat for nytiltrådt hovedbestyrelse

Efter årsmødet 2021 var hovedbestyrelsen d. 26.-27. juni samlet i Middelfart til sit første ordinært møde i form af et internat, hvor der var afsat god tid af til at diskutere den politiske situation og forholdet til regeringen, samt en grundig drøftelse af situationen for landsorganisationen og vores kampdygtighed. Det var det første fysiske møde i lang tid, hvilket også gav mulighed for at lære repræsentanterne fra SUF og RGU bedre at kende.

Det er ikke nogen hemmelighed, trods nogle gode finanslove og andre aftaler, at vores forhold til regeringen er stærkt udfordret på grund af regeringens uambitiøse udmeldinger om en ydelsesreform, sløsede klimainitiativer, samt deres yderst kritisable politik på udlændinge-, asyl- og integrationsområdet. Fra nu af og resten af året bliver udfordringerne ikke mindre, da en række reformer og aftaler er på dagsordenen. Udover ydelsesreform, kommer vi til at have travlt med tjenestemandsreform, udrejsecenter, aftaler på uddannelsesområdet, erhvervsliv/økonomi, klima (landbrug, mulig CO2 afgift), og ikke mindst finanslov for 2022. Der er stor risiko for konflikter med regeringen og flertallet i folketinget, men samtidig er der muligheder for, at Enhedslisten kan skabe betydelige resultater til fordel for velfærden og klimaet. 

Kommunal og regionsvalget er dog den begivenhed, hvor vi kommer til at bruge afgørende kræfter på, hvor til dagens dato stiller Enhedslisten op i alle fem regioner og 90 kommuner, hvilket er en rekord for opstillinger til kommunalvalget. Det bliver en stor opgave for alle dele og grene af partiet.

På dagsordenen var der den nødvendige kalenderplanlægning, revidering af forretningsorden og valg til forretningsudvalget. Landsorganisationen og landskontoret har haft en række udfordringer, som har kaldt på handlinger i hovedbestyrelsen. For at kortlægge landskontorets kerneopgave og kompetencer, har hovedbestyrelsen midlertidigt frikøbt knap to årsværk fordelt på tre forretningsudvalgsmedlemmer til at lede denne opgave. Hovedbestyrelsen mødes igen den 14. august.

Allan Ahmad
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse