Har Danmark brug for 5G?

Lisbet Skou, Esbjerg-Fanø-afdelingen

Er der virkelig et akut behov for et hurtigere/større trådløst telekommunikationssystem og endnu mere digitalisering af samfundet?!

Læk af personlige data fra forskellige institutioner, offentlige som private. Misbrug af personlige data, som f.eks. forskeren, som udleverede personligt datamateriale (Uden tilladelse fra de pågældende) fra Seruminstituttet til et amerikansk kommercielt firma, forskeren selv var medejer af. Stigende it-kriminalitet baseret på brug af de digitale tjenester og af internettet. Derfor persondatalovgivningen GDPR, men virker den ?? I alt fald giver den masser af bøvl for institutioner, som dagligt skal jonglerer med CPR numre. Finanstransaktioner på børserne foretages af computerstyrede algoritmiske programmer, som omsætter på millisekunder for svimlende beløb, og derfor er det økonomiske systemet langt mere sårbart og risiko for ”laviner” øges betydeligt.

Jeg stemmer for en evalueringspause !!!

Faktisk fungerede verden og samfundet udmærket inden årtusindeskiftet, og der var mulighed for at have et godt liv, selvom folk hverken havde personlige mobiler eller personlige computere. Jeg ved det, jeg var der! :o)

Danmark er et land fuld af begejstrede, men ukritiske elektronikbrugere, vilde med at håndtere/registrere/systematisere tingene elektronisk. Derfor er teleindustrien også vild med Danmark, der er masser af data at” lege” med og en stabil strømforsyning, hvilket elektronik kræver. Læs bogen Danmark Disruptet, Tro, Håbe, Tech-giganterne om hvordan vi også har importeret en livsfilosofi og et verdensbillede fra Silicon Valley.

Men i digitaliserings hellige navn, er der en ting ved den trådløs kommunikation, elektromagnetisk stråling, EMF, som har fyldt alt for lidt i medier og presse, og det er de sundhedsmæssige aspekter ved disse menneskeskabte elektromagnetiske stråler, som er fundamentalt forskellige fra den naturlige EMF. Grænseværdierne for trådløs stråling er sat af teleindustriens folk, og er over tusinde milliarder over den naturlige baggrundsstråling, som har været her siden menneskene kom op på to ben.

I 2017 forelå der 25.000 videnskabelige undersøgelser og rapporter fra hele verden, som påviser at trådløs stråling under grænseværdien giver alvorlige skader på både planter, insekter, dyr og mennesker.

 Over hele verden er forskere (fysikere, læger, biologer mm) og almindelige mennesker bekymrede og prøver at råbe politikerne og sundhedsmyndigheder op.

Det californiske firma SpaceX vil opsende titusindvis af 5G satellitter, derfor protest-rally nu på fredag 19.marts derovre i USA, og dagen efter lørdag 20.marts vil der være protester over hele verden mod 5G generelt, forhåbentlig også i Danmark.

Hvis menneskeheden kan landsætte en rover på Mars, kan menneskeheden vel også finde en løsning på de skadelige stråler fra trådløs kommunikation, inden den ødelægger det levende liv ?!

Enhedslisten bør trække sig fra teleaftalen af maj 18, protestere mod opsending af 5G satellitter og opsætningen af mastesendere til 5G, samt forlange, at der i folketinget bliver iværksat en seriøs gennemgang af de mange videnskabelige artikler fra forskere, som ikke er ansat i teleindustrien, om sundhedsfarerne ved trådløs kommunikation.