Hovedbestyrelsens vedtagelse om aftale om affaldshåndtering

Hovedbestyrelsen konstaterer, at folketingsgruppen den 16. juni 2020 har indgået aftale om affaldshåndtering sammen med regeringen og et flertal af folketingets partier. 

Hovedbestyrelsen anerkender, at aftalen rummer gode elementer, og at den, såfremt intentionerne indfries, vil bringe os et godt skridt nærmere målsætningen om at reducere CO2 udslip med 70 % i 2030.

Hovedbestyrelsen anerkender også, at Enhedslistens indsats i forhandlingerne og deltagelse i aftalen har været afgørende for, at regeringens oprindelige udspil blev afvist, og at der ikke blev gennemført en massiv markedsgørelse af hele affaldssektoren til skade for klimaet. 

Hovedbestyrelsen konstaterer samtidig, at aftalen medfører en øget liberalisering af affaldssektoren og især af behandlingen af det genanvendelige affald, hvilket er et tilbageskridt for Enhedslistens ønsker om en forsyningssektor under folkelig og demokratisk kontrol, og hvor profitmotivet ikke er drivende.  

Det vil svække den indsats som Enhedslisten har engageret sig i lokalt, for at øge kommunernes indflydelse på og andel af affaldshåndteringen. 

Hovedbestyrelsen udtrykker samtidig sin kritik af, at folketingsgruppen ved præsentationen og kommunikationen om aftalen ikke i tilstrækkeligt omfang erkendte, at aftalen er et kompromis, som på den ene side forhindrer en ødelæggende privatisering af forbrændingen, men som på den anden side stort fjerner kommunernes muligheder for at drive genanvendelsesanlæg. Når den slags kompromisser indgås, er det afgørende at være ærlig om det. 

Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at det ikke vil gavne hverken klimaet, eller Enhedslistens muligheder for at forbedre den nuværende aftale, hvis Enhedslisten trækker sig ud af aftalen. Derfor mener Hovedbestyrelsen at Enhedslisten må forblive i aftalen, og i et samarbejde med de kræfter der vil det samme som vi, forsøge at udnytte de, om end begrænsede muligheder der er, for at styrke kommunernes rolle i affaldshåndteringen.

Hovedbestyrelsen imødeser at vi sammen med Folketingsgruppen og kommunale repræsentanter  udvikler en plan for, hvordan aftalen kan implementeres bedst muligt, samt en plan for, hvordan Enhedslisten kan komme i offensiven på en af vores allervigtigste dagsordener, nemlig forsvaret for offentligt ejerskab og folkelig indflydelse på samfundsvigtig infrastruktur. Enhedslisten vil gøre en sådan plan til et centralt tema i  i de kommende valgkampe.

Hovedbestyrelsen noterer sig at Forretningsudvalget og folketingsgruppen har taget skridt til bedre koordinering af de fortsatte klimaforhandlinger, og samtidig forbereder en fælles debat til  afklaring af de udfordringer klimaforhandlingerne stiller os overfor.

Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 28. juni 2020