Hovedbestyrelsesmøde med bobler

Boblerne var egentlig tiltænkt fejringen af samarbejdsaftalen med netmediet Solidaritet, men da der var indgået to markante politiske aftaler op til hovedbestyrelsens møde, var der flere grunde til at lade propperne springe.

Således stod hovedbestyrelsesmødet den 7. december i lyset af de markante sejre, vores parti netop havde opnået. Enhedslisten har landet en finanslov, og dagen før hovedbestyrelsens møde var aftalen om klimaloven faldet på plads. Derfor blev der givet plads i dagsordenen til orientering og diskussion af lovens indhold. 

Inden hovedbestyrelsen nåede så langt, at flaskerne kunne åbnes, var der dog flere punkter på dagsordenen.

Fokus på organisering
Størstedelen af mødet var præget af organisatoriske diskussioner, med afsæt i det arbejde, som i skrivende stund pågår i afdelingerne. På sit forrige møde havde den nye hovedbestyrelse taget hul på diskussionen om organiseringen – den blev der samlet op på nu. Her gennemførte hovedbestyrelsesmedlemmerne en kort øvelse med diskussion af Enhedslistens mission, hvor vi overordnet set er enige.

I kølvandet på den diskussion behandlede hovedbestyrelsen processen om vedtagelsen af politiske delprogrammer, men uden at trække en skarp konklusion op. Spørgsmålet om, hvordan medlemmer og grupper af medlemmer får indflydelse og mulighed for at ændre partiets politik, vil uden tvivl fortsætte. Arbejdsgruppen tager input fra hovedbestyrelsesmødet med videre. Om vi fortsat skal udarbejde politiske delprogrammer, eller om der er alternative måder at få politisk indflydelse, kan passende indgå i den politiske og organisatoriske debat.

Frem mod årsmødet 2020
Hovedbestyrelsen behandlede desuden en række kommissorier for nedsatte arbejdsgrupper, henholdsvis Boliggruppen, Gruppen for politisk og organisatorisk udvikling, EU-arbejdsgruppen og Økonomigruppen, som alle vil fortsætte deres arbejde ind i det nye år.

Desuden evaluerede hovedbestyrelsen årsmødet 2019 for bedre at kunne forberede årsmødet 2020. Næste år bliver det igen Hafnia Hallen i Valby, som danner rammen om vores øverste politiske myndighed, og så hæves deltagergebyret for at følge med prisudviklingen.

Og så sprang propperne
Den sidste del af mødet var afsat til punktet om netmediet Solidaritet. Repræsentanter fra Mediehuset Solidaritet præsenterede vejen til den aftale, som en enstemmig hovedbestyrelse tilsluttede sig. Mødet sluttede med en kort underskrivningsceremoni. Og så kunne propperne endelig springe!

Jonas Paludan
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse