Humant eksperiment?

Bent Jørgensen, Møn

I nyhederne på P1, blev det nævnt, at der nu var 3 interesserede købere til to blokke i Mjølnerparken på Nørrebro i København, med i alt 260 boliger. Beboerne bliver tilbudt en anden, ofte dyrere erstatningslejlighed et andet sted i byen, og dette at flytte de 260 familier bliver omtalt som et kæmpestort, socialt eksperiment, dog uden frivillig deltagelse, da de fleste helst bliver boende. Til at følge dette sociale eksperiment, har forsker ved Ålborg Universitet, Marie Stender, fået bevilling de næste 10 år, hvorefter man så kan afgøre, hvordan familierne har reageret på at blive flyttet, men falder resultatet uheldigt ud,, så er de fleste af de ansvarlige politikere skiftet ud til den tid. Men ønsker man at vide noget, uden at eksperimentere med familieliv, så behøver politikere blot gå til Holland, hvor de to største almene boligselskaber i Amsterdam, belært af meget dårlige erfaringer, er ophørt med at sælge deres boliger.