Landsdækkende opgør mod svinefabrikker starter i Holbæk

Af Stephan Wedel Alsman  

Et år efter dannelsen af Danmarks første landsforening mod svinefabrikker er konklusionen klar: Kampen mod svinefabrikker kræver organisering og byder på en oplagt mulighed for alliancer med lokalpolitikere.

Det var ikke selve det at få en grisefabrik som nabo, der fik aktiveret Helene M. Hansen til at organisere lokalmiljøet. Det var mere antallet af grise på den planlagte fabrik: 44.000.

Familiens husmandssted på Tuse Næs ved Holbæk har haft grise som naboer i to generationer, men påvirkningen af miljøet fra 44.000 grise fik hende for alvor skræmt.

På nogle måder lå opgaven lige for. Familien har løbende indgivet høringssvar på svineproduktionens indvirkning på Tuse Næs, der er en del af EU’s Natura 2000-beskyttede naturområder. Helene M. Hansen har skrevet høringssvar i snart 17 år – en erfaring, der skulle føre til Danmarks første interesseorganisation mod svineproducenter, Landsforeningen mod Svinefabrikker.

“Desværre er min historie ikke, at der er en direkte vej til at få stoppet svinefabrikker. Jeg har arbejdet med det her, siden jeg var 25, og nu, hvor jeg snart fylder 42, må jeg sige, at det er en næsten håbløs kamp,” siger Helene M. Hansen. Hvis grisebonden blot leverer de rigtige udregninger for planerne om udvidelse af en svinefabrik, så er det en formsag, som kommunen har pligt til at godkende.

“Den triste sandhed er, at et naturområde nyder større beskyttelse end naboerne til en svineproducent. Reelt er det eneste våben mod svinefabrikker at lave larm, og det inkluderer samarbejde med lokalpolitikere.”

Stor opbakning

Helene M. Hansen fik sammen med en gruppe lokale organiseret en miljøforening, der lynhurtigt fik 600 medlemmer. De fik på en måned indsamlet 75.000 kr. til at betale en advokat for gøre kommunen opmærksom på, om naturbeskyttelsesloven blev overholdt. I den periode fik hun kontakt til Enhedslistens Karen Thestrup Clausen, som gik ind i kampen mod flere svinefabrikker i Holbæk.

“Vi må desværre erkende, at vi som lokalpolitikere ikke altid kan blokere for en svinefabrik. Men til gengæld kan vi tage sagerne op i byrådet og få udstillet, hvordan fabrikkerne vil belaste miljøet,” siger Karen Thestrup Clausen, der også mener, at der bør være en national diskussion om prioriteringen af svineproduktion.

“Svineproduktionen er jo ikke længere vigtig for bruttonationalproduktet, og derfor er det vigtigt, at vi får en værdibaseret diskussion om, hvem landområderne er til for: Skal landet være for svinefabrikker, eller skal almindelige mennesker også have ret til at bo på landet uden at blive forpestet af lugt- og miljøgener fra griseproduktionen?” spørger Karen Thestrup Clausen.

I Holbæk gemte dannelsen af den lokale miljøforening på en overraskelse for Helene M. Hansen: De 600 medlemmer var ikke alle lokale fra Holbækområdet, men kom fra hele landet. Det blev kimen til Landsforeningen mod Svinefabrikker, som har over 600 medlemmer og i sit første års levetid har medvirket til dannelsen af 12 lokale miljøforeninger.

Sådan organiseres kampen mod svinefabrikker:

1) Hold skarpt øje med kommunens hjemmeside: Når der planer om en ny svinefabrik, skal det sendes til 14 dages præ-høring. Det vil fremgå af kommunens hjemmeside, men naboer vil ikke nødvendigvis blive adviseret.
2) Organiser en lokal miljøforening så hurtigt som muligt: Almindelige borgeres protester over en svinefabrik batter ikke. Ved at stå sammen gør man det svært for lokalpolitikere at ignorere 100 lokale ildsjæle. Miljøforeningen skal gerne op at stå efter præ-høringen og før den egentlige høring.
3) Vær forberedt på nederlag: Selv når miljøforeningen anskueliggør, hvordan svinefabrikken ikke kan forenes med naturbeskyttelsesloven, vil kommunen oftest godkende ansøgningen. Så skal der klages.
4) Lav alliancer med lokale politikere og medier: Det handler om at lave larm, der kan høres, og lokalpolitikere skal presses til at tage kontakt til Christiansborg for at få ændret reglerne.
5) Vær forberedt på chikane: Kampen mod svinefabrikker er en kamp mod stærke kræfter, og chikane og trusler er almindelige. Derfor kan det hjælpe at stå sammen i en lokal forening.