Kampen er kun lige begyndt!

Første spadestik til kommune- og regionsvalget næste år bliver taget i Enhedslisten i disse dage. Opgaven bliver at vende mindre tilbagegang til fornyet fremgang.

Morten Riis, FU-medlem

16. november 2021 er der valg til kommuner og regioner. Planlægningen af Enhedslistens valgkamp er netop gået i gang. Der er nedsat en valgkampsledelse bestående af HB- og FU-medlemmer, valgte fra kommuner og regioner, repræsentanter fra Christiansborg, ansatte fra Landskontoret samt et medlem af SUF’s koordinationsgruppe.

Opgaven er at vende en mindre tilbagegang ved de seneste to valghandlinger (FT-valg i ’19 og KR-valg i ’17) til fornyet fremgang i ’21.

Valget i 2013 var for alvor Enhedslistens kommunale og regionale gennembrud, hvor vi med ét slag fik 119 kommunalt valgte i 76 af landets 98 kommuner og 15 repræsentanter i landets 5 regioner. Det var hjulpet på vej af mange ting: gode lokale kandidater, en stærk velfærdsprofil og en tiltagende skuffelse over Thorning-regeringen og i særdeleshed SF’s nærmest logrende loyalitet over for denne.

Tilbagegang kan blive fremgang
I politik kan hukommelsen være uretfærdigt kort, og ved valget i 2017 kom SF sig til dels over det forudgående læsterlige nederlag, ligesom det den gang virile Alternativet også flere steder løb med mange stemmer. Det skete til dels på bekostning af vores stemmeandel. Ikke desto mindre vandt vi 102 pladser i samlet set 69 kommuner og 13 pladser i regionerne, hvor vi fortsat er repræsenteret i samtlige 5.

Med Alternativet trængt i defensiven og med mange rutinerede folk rundt omkring i landet, burde vi have gode chancer for at genvinde større opbakning. Alt efter hvilken krisepolitik, Socialdemokratiet fører i efterdønningerne af corona med (f.eks. krisekur à la Corydon), kan det også give os medvind.

Men der bliver aldrig givet ved dørene, og vi skal kæmpe for hver eneste stemme. Der er jo ingen automatik i, at en stemme fra Å ender hos Ø, og skal vi for alvor blive større, kræver det, at vi går i kødet på socialdemokraterne.

Kandidatliste og paroler skal på plads
Den vigtigste opgave på dette tidlige stadie af kampagnen er at sikre, at der arbejdes seriøst på vores kandidatlister ude omkring. Nok har vi mange rutinerede folk, men der kan nogle steder også være brug for, at nye hives ind fra bænken. Vi skal sikre os gode og brede kandidatlister, der balancerer køn, etnicitet, alder, uddannelsesbaggrund mv. HB-medlemmerne vil i den nærmeste tid tage kontakt til afdelingerne for at tage temperaturen på arbejdet og de andre udfordringer, man kan stå med lokalt.

Efter sommerferien præsenterer valgkampsledelsen sin anbefaling til kampagnens politiske grundlag for HB. Balancegangen bliver her at definere en ramme, der lokalt overlader et spillerum til at foretage egne prioriteringer og bygge på, og på den anden side ikke efterlader kampagnen med overordnede paroler uden bid i. 

Hvorom alting er, kommer vi i Enhedslisten til at sætte fingeren på den stadigt udfordrede offentlige velfærd, på det massive behov for klimaindsatser, naturgenopretning og miljøbeskyttelse, på regeringens asociale boligpolitik, behovet for bedre og billigere offentlig transport, på job til krisens mange arbejdsløse, kommunernes behandling af syge og arbejdsløse og meget, meget mere. Kampen er kun lige begyndt!