Klimakampen lever – vær med

Af Astrid Vang Hansen, medlem af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen

Klimakampen er ikke forsvundet, selvom pandemien har gjort det vanskeligt at mødes og mobilisere på de måder, vi plejer.

Et af de initiativer, som du kan være med i, er kampagnen Baltic Pipe NEJ TAK, der arbejder på at forhindre etableringen af en gasledning gennem Danmark. Vi har ikke brug for ny infrastruktur, der understøtter den fortsatte afbrænding af fossile brændstoffer. Tvært imod. Næste skridt i kampagnen er en aktionsdag i forbindelse med fastelavn, under parolen Slå Baltic Pipe af tønden. Konceptet er både børnevenligt og inden for rammerne af corona-restriktionerne. Læs mere om aktionen, og om hvordan du og din lokalafdeling kan være med, på kalenderhjemmesiden Dukop.dk (under 14. februar).

I debatten om grøn omstilling sker desværre en heftig lobbyvirksomhed fra atomkraft-industrien, der forsøger at misbruge den grønne dagsorden til at øge deres profit. Men atomkraft er en del af problemet – ikke løsningen. Det er dyrt, langsomt, farligt og skadeligt for sundhed og miljø. Enhedslisten står sammen med røde og grønne bevægelser i Europa om erklæringen fra aktivistnetværket Climate Justice Action: Don’t Nuke the Climate (løs ikke klimakrisen med A-kraft). Vi opfordrer alle medlemmer af Enhedslisten, der er aktive i relevante foreninger, til at foreslå jeres forening at skrive under på erklæringen, så vi så tydeligt som muligt kan markere, at atomkraft ikke er løsningen på klimakrisen.

Nye klimabevægelser

Rundt omkring i landet spirer nye klimabevægelser, foreninger og initiativer. Fx Landsforeningen mod svinefabrikker, den nordjyske bevægelse Egholm-motorvej – Nej tak, bevægelsen imod planerne om en motorvejsbro over Kattegat og ikke mindst kampen for bevarelse af Amager Fælled og imod Lynetteholmen i København. I det forgangne år er vi gået i gang med at etablere et netværk for klimaaktivister i Enhedslisten. Her kan partiets klimaaktivister dele viden og ideer og hjælpes ad med at mobilisere til klimaaktioner. Læs mere om klimaaktivisme, og om hvordan du kan være med, i dette nummers temasider.