Kort nyt

Økonomiaftale svigter mennesker med handicap
”Det her er en fuckfinger til mennesker med handicap.” Sådan vurderer Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, en kommunal økonomiaftale, der landede i juni. Enhedslisten mener også, at aftalen svigter handicapområdet.

– Mere end hver anden sag på børne-handicapområdet ankes. Hver anden! Det viser altså, at der er noget helt, helt galt. Der er ikke ordentlig retssikkerhed – der er ikke ordentlig hjælp, konstaterer Mai Villadsen. Hun og Enhedslisten presser på for ordentlige og permanente løsninger.

Sejr for biodiversiteten i EU
Klima- og miljøudvalget i EU-Parlamentet har stemt for ambitiøse krav til udmøntningen af EU’s biodiversitetsstrategi frem mod 2030.Blandt kravene er beskyttelse af 30 procent af EU’s areal både til lands og vands, streng beskyttelse af mindst 10 procent af det samlede areal, mere økologi, skovplantning og skånsomt fiskeri.

– Det vil være en game changer for naturen og forpligte EU og medlemslandene til at vende udviklingen fra masseudryddelse af dyre- og plantearter til sunde økosystemer, vurderer Nikolaj Villumsen, der har været venstrefløjsgruppens forhandler.

Stop angrebet på forskerne
3.241 forskere har råbt op og skrevet under på et krav om, at forskningsministeren skal lægge afstand til højrefløjens angreb på forskningsfriheden. Enhedslisten bakker op om forskerne.

– Det løber det mig koldt ned ad ryggen, når jeg ser den kampagne som borgerlige politikere kører imod navngivne forskere. En fri forskning er helt afgørende vigtigt for et sundt og nysgerrigt samfund. Forskerne skal kunne passe deres arbejde: Forske, fortælle og formidle viden som udfordrer os, og stiller spørgsmål ved de etablerede sandheder i vores samfund, understreger Mai Villadsen.