Kort nyt fra Folketinget

Undersøgelse af FE-sagen kan blive tynd
Der kommer en undersøgelse af skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste. Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, frygter dog, at det bliver en uanstændigt tynd undersøgelse.

– Regeringen lægger op til en undersøgelse, hvor vi ikke kan få at vide, hvad der faktisk skal undersøges, og hvor vi ikke engang kan få kommissoriet at se, fortæller hun og fortsætter:

– Jeg er rent ud sagt bekymret for, at Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om, at der skal lægges et stort sort låg på denne sag. Og det er måske belejligt for en række tidligere ministre, men det tjener ikke vores demokrati.

Bekendtgørelse fikser ikke psykisk arbejdsmiljø
Det psykisk arbejdsmiljø får nu sin egen bekendtgørelse. Men det sker uden at den mangelfulde retstilstand ændres, da bekendtgørelsen alene samler gældende regler.

– Når jeg tænker på, at der fortsat er mere end en halv million lønmodtagere, der hver dag går på arbejde i et psykisk belastende arbejdsmiljø – og at dårlig og farlig ledelse ikke bliver stoppet af bekendtgørelsen, så er vi ikke i mål, konstaterer Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten.

Han bifalder fagbevægelsens ambition om, at der skal gøres meget mere på området.

– Det er på høje tid at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø ude på de danske arbejdspladser, understreger han.

Færre karakterer giver bedre læring
En ekspertgruppe har netop præsenteret deres rapport om det danske karaktersystem. Rapporten åbner en vigtig diskussion om, hvor meget der overhovedet skal bruges karakterer.

– Vi har længe vidst, at man ikke lærer mere af at få kastet flere tal i nakken. Nu siger ekspertgruppen meget direkte, at elever og studerende ikke lærer mere af at få karakterer, og den understreger, at god feedback på opgaver og præstationer er utrolig vigtigt, siger uddannelsesordfører Eva Flyvholm.

Hun mener i stedet, at mere feedback er vejen frem, hvis børn og unge for alvor skal lære mere og trives på vores uddannelser.