Kulturstafetten: ”Grænseland” er levende historiefortælling

DR’s drama-dokumentar tager udgangspunkt i grænsestriden mellem Tyskland og Danmark, men handler om så meget mere.

Christian Juhl, formand for Folketingets Sydslesvigudvalg

Jeg har i den grad nydt DR’s drama-dokumentar ”Grænseland”. Hovedhistorien er fortællingen om, hvor grænsen skulle gå mellem Tyskland og Danmark. Men det er også historien om skiftet fra enevælde til demokrati, om borgerskabets modstand mod de nye tider, om stemmeret til kvinder, tyende og besiddelsesløse.

Vi kommer med i skyttegravene under 1. verdenskrig og følger H.P. Hanssens opgør med de nationalkonservative Dannevirke-folk. Vi følger kvinderne, der overtog arbejdet, da mændene var i krig og siden kom nedbrudte hjem.

Mindretallenes historie
Vi bliver efterladt netop dér, hvor Christian X (eller Kedde Kryds, som han kaldes i Sønderjylland) rider over den nye grænse ved Kongeåen på sin hvide hest. Vi efterlades sammen med det tyske mindretal i Nordslesvig (Sønderjylland) og det danske mindretal i Sydslesvig. Mange stridigheder og overgreb i hverdagen blev virkelighed for mindretals-menneskene de næste 35 år.

I 1955 vedtog Tyskland og Danmark de såkaldte København-Bonn erklæringer, som gav mindretallene rettigheder. Ret til at drive skoler, til at dyrke eget sprog og kultur, udgive aviser og danne egne partier. Og ikke mindst retten til at erklære sig som dansker, hvis man følte sig som dansker. Jeg har selv den store fornøjelse at være formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, der med økonomisk støtte til mindretallet er med til at realisere netop disse rettigheder.

Eminent og folkelig formidling
Hvad tv-serien ”Grænseland” angår, så viser de fire afsnit DR’s styrke som levende historiefortæller. Serien formidler både familiers og enkeltpersoners rørende historier og giver samtidig et overbevisende billede af helheden. Det sker i et skønt sammensurium af dygtigt skuespil, historikeres velplacerede kommentarer og ikke mindst gennem Lars Mikkelsen, der med sit skæve smil og eminente og folkelige formidlingsevne tager os ved hånden gennem perioden.

Serien kan streames på DR.dk. Hvis du vil grave dybere i historien, så grib René Karpantschofs nye bog ”De stridbare danskere”. Glæd dig til begge dele!