Kurser og træf for 1. halvår 2020 – sæt kryds i kalenderen!

BLIV KLOGERE – STYRK DIT NETVÆRK – HANDL SAMMEN! Følg med og tilmeld dig løbende til de forskellige arrangementer på mit.enhedslisten.dk/event, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

AFHOLDT: Kommunal Konference 1.-2. februar. For kommunalt indvalgte og baggrundsgrupper. Mød byrødder og lokalt aktive fra hele hele landet og bliv styrket i dit kommunale arbejde. Sted: Middelfart.

Kassererkursus og workshop 28. marts. På kurset får du bl.a. en indføring i hvordan man bogfører, kassererens opgaver, bestyrelsens ansvar, medlemsystemets muligheder og Enhedslistens regler om bl.a. partiskat. Desuden gennemgås Enhedslistens nemme bogføringsprogram, REA, som kan gøre det til at leg at være kasserer! Sted: Huset, Absalonsgade 26 i Odense.

Afdelingstræf 18.-19. april. For bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne. Mød andre lokale ildsjæle fra partiet og få redskaber til at styrke politikudviklingen, aktivismen og sammenholdet i din afdeling. Sted: Midt i landet.

Arbejdslivskonference 25. april. Et fagligt heldagstræf, som sætter fokus på nedsat arbejdstid, bedre arbejdsliv og opgør med uligheden. Arrangeret af Enhedslisten, men vi inviterer bredt i fagbevægelsen og på venstrefløjen. Sted: København.

OBS! Ændret dato: Rød Ungdomsfestival 22.-24. maj. For venstreorienterede unge under 30 år. En hyggelig weekend med plads til alle, lige meget hvor meget erfaring og viden man har i forvejen. Arrangeret af Enhedslisten og SUF – Socialistisk UngdomsFront. Sted: Midt i landet. 

OBS! Ændret dato’er: Rød-Grøn meningsdanner-uddannelse 2. maj (Odense), 16. maj (Aarhus) og 6. juni (København). For unge socialister under 30 år, der har lyst at sætte dagsordener og gøre en forskel. Et samlet forløb, hvor deltagerne igennem tre kursusgange og løbende hjemmeopgaver bliver en del af et hold, der kan tale Enhedslistens sag overfor klassekammerater og i den offentlige debat, samt repræsentere Enhedslisten ved debatter på bl.a. uddannelsesinstitutioner. 

Kender du en eller flere som kunne være en sej ung meningsdanner i dit lokalområde, så opfordrer dem endeligt til at søge! Alle kan stille spørgsmål vedr. uddannelsen til [email protected]

Optagelse sker på baggrund af en motiveret ansøgning, som sendes til [email protected]. Heri skal du beskrive, hvad du laver til dagligt, hvorfor du ønsker at deltage i uddannelsen, hvilke politiske emner du brænder for, hvilke kommunikationsformer du bruger lige nu og hvad du håber at få ud af forløbet. Vi lægger vægt på bred repræsentation og at deltagerne kommer fra hele landet. Ansøgningen skal fylde ca. en halv side. Deadline søndag den 1. marts

UDSOLGT! Sommerlejr 26.-31. juli. Hold ferie tæt på vandet i selskab med en masse socialister – unge som gamle. Arrangementet er børnevenligt og er en anderledes måde at holde sommerferie på, hvor vi sammen vil blive klogere på forskellige politiske emner og handlemuligheder i en hyggelig og afslappet atmosfære. Sted: Faxehus Efterskole.