I Danmark bruger kvinderne i gennemsnit en time mere om dagen end mændene på at svinge støvsugeren, lave mad og passe børn. Foto: iStock

Kvinderne trækker stadig det tunge læs i hjemmet

Selvom kvinderne for længst er kommet ud på arbejdsmarkedet, skal de stadig tage sig af størstedelen af husarbejdet, når de kommer hjem. Det viser en undersøgelse, som Rockwool Fonden har udarbejdet.

Simon Halskov, Rød+Grøn

58 minutter om dagen. Det er forskellen på den tid, mænd og kvinder dagligt bruger på husholdningsarbejde. Tallet kommer fra undersøgelsen ”Hvordan bruger danskerne tiden?”, som Rockwool Fondens forskningsenhed gennemførte i 2018. Undersøgelsen efterlader ingen tvivl om, at køn stadig har betydning for, hvor meget tid man bruger på at passe børn, lave mad og gøre rent.

Mens kvinder dagligt må afsætte næsten 3 ½ time til husligt arbejde, gør-det-selv-opgaver, indkøb og omsorg, er mænds bidrag på lidt under 2 ½ time i gennemsnit.

Mest samvær med mor
Rockwool Fondens undersøgelse konstaterer, at husholdningsarbejdets omfang også hænger sammen med, om man er gift/samboende, har børn (og deres alder) og antal ugentlige timer på arbejdsmarkedet. Jo mere man arbejder det ene sted, desto mindre tid lægger man det andet sted. Hvis både manden og kvinden arbejder 37 timer om ugen, tager manden sig stadig kun af 46 procent af det samlede husholdningsarbejde, mens kvinden står for 54 procent af den tid, der går med arbejdet i hjemmet.

Når det handler om den tid, der bruges på børn, viser der sig en betragtelig forskel i den tid, mænd og kvinder bruger. I 2018 brugte kvinder dagligt 2 timer og 55 minutter på børnesamvær og -omsorg, mens mænd brugte 40 minutter mindre dagligt.

Fædres og mødres uddannelsesbaggrund viser sig også at have betydning for børneomsorgen: Mødre med lang, videregående uddannelse bruger ifølge undersøgelsen 50 procent mere tid på deres børn end mødre uden uddannelse, mens fædre med videregående uddannelse bruger dobbelt så lang tid som fædre uden uddannelse.