Lasse takker af som rådmand

Interview ved Jens Peter Kaj Jensen, Rød+Grøn

Efter kommunalvalget i november bliver Enhedslistens miljø- og energirådmand, Lasse Puertas Navarro Olsen, udroteret efter otte år på posten, eller knap otte, for netop nu er han på forældreorlov.

Din plan er at fortsætte i Aalborg Byråd, men som menigt medlem får du vel tid til andet end kommunalpolitik. Har den unge Anton givet dig tid til at reflektere over din kommende status som pensioneret rådmand?

– Pensionist bliver jeg næppe. Lige nu nyder jeg tiden sammen med storsmilende, lille Anton og mine store børn, som er hjemsendt fra skole. Tid til ture med barnevognen og til at introducere ham for dødsmetal, Bob Dylan, Niels Hausgaard og C.V. Jørgensen. Ellers tænker jeg mere på tiden frem til kommunalvalget end på tiden efter rådmandslivet.

Hvilke politiske fordele er der ved at være menigt byrådsmedlem frem for rådmand?

– Større frihed til at ytre sig. Som rådmand repræsenterer man både et parti og en forvaltning, og hvis man har bakket op om en vedtagelse, så står man på mål for den, selvom man havde foretrukket noget langt mere radikalt og visionært.

Hvilke politiske fordele er der ved at være rådmand frem for menigt byrådsmedlem?

– Hjælp fra dygtige mennesker, som brænder for deres arbejde, og som følger den retning, der udstikkes, vandløbsbiologer, it-folk, skraldemænd, miljøtilsynsfolk osv. Samtidig vil organisationer, aktivister og forskere fra universitetet gerne tale med én for at påvirke politikken. Det er et vanvittigt privilegium at være politisk omdrejningspunkt.

Hvad har du skullet lære for at blive en god rød/grøn rådmand?

– Andre må bedømme, om det lykkedes. Jeg overtog som nyvalgt en række politiske sager fra en DF- og en Venstrerådmand, som der skulle rettes op på politisk. Det var en stejl læringskurve. I Aalborg har vi en velfungerende og flittig kommunalpolitisk baggrundsgruppe, som er enormt værdifuld, fordi vi kan kollektivisere beslutningerne og deles om arbejdet.

Hvad vil en fremgang fra to til tre af byrådets 31 medlemmer betyde for arbejdet i kommunen?

– Plads i flere udvalg og flere til at mødes med aktive forældre, miljøaktivister, fagforeninger og andre, og det vil klart styrke vores arbejde. Og mere i partiskat!

Hvad ville Enhedslisten kunne bruge et absolut flertal i Aalborg Byråd til?

– I Aalborg handles byplanlægning oftest af med private investorer, før borgerne inddrages. Dét vil vi vende om, så borgere og lokalsamfund får en mere aktiv rolle. Velfærd, cyklisme og kollektiv trafik skal styrkes og landbrugsjord omdannes til natur. Vi vil også udfordre dum lovgivning fra Christiansborg, hvadenten det er hindringer for solceller på skoler, tvangsprivatisering af affaldssorteringsanlæg eller bindinger i Budgetloven.

Hvilken politisk sejr fra din tid i byrådet er du mest stolt af?

– Kommunens køb af Nordjyllandsværket og planen for grøn omstilling med ægte vedvarende energi i stedet for biomasse. Grøn omstilling og demokratisk ejerskab!

Hvad skal der til for at styrke Enhedslistens muligheder for at opnå politiske resultater i Aalborg?

– Byrådsmedlemmer klarer det ikke alene. Folkelig aktivitet er nødvendig. Og så skal Budgetloven skrottes og kommunerne sættes fri.