” Lejere i alle egne – foren jer!”

Mange har bemærket, at fagbevægelsen nu kun organiserer 52 procent af lønarbejderne – men at kun fire procent af lejerne er organiseret i en lejerorganisation, ved nok de færreste.

Lars Dohn, næstformand Lejernes Landsorganisation

Lidt højstemt kan man sige, at den private boligudlejning er klassekampens oversete kampafsnit.

I lønkampen har de fleste holdt skindet på næsen, men i den private boligudlejning er det gået helt galt. Huslejeudviklingen her er steget seks gange mere end løn- og prisudviklingen siden 1945. Nu er fortjenesterne så store i den private udlejning, at Goldman Sachs har fundet Danmark lukrativ nok til at opkøbe private lejemål for 1,4 milliarder kroner af byggematadoren Rene Birch i Silkeborg. Goldman Sachs har opkøbt ejendomme i Silkeborg, Horsens, Kolding, Viborg og Randers.

I forhold til det ramaskrig, der kom, da Goldman Sachs købte dele af DONG, er det ikke lykkedes hverken for lejerbevægelsen eller Enhedslisten at gøre købet af danske hjem til den skandalesag, det er.

En samlet lejerbevægelse
“Lejerne er luft for de fleste partier”, skrev Pelle Dragsted for nyligt i en klumme. Og han har desværre ret. Hvor 40 procent af lejerne i Sverige er organiseret samme sted, er de fire procent organiserede lejere i Danmark delt op i mindst otte forskellige mere eller mindre “gule” organisationer. Heraf er flere mere forretninger end organisationer.

Jeg glæder mig meget over, at Enhedslisten nu har vedtaget et boligpolitisk program, som slår fast, at partiet arbejder for en samling af lejerbevægelsen. Det må vække til eftertanke i Danmarks Lejerforening, der brød ud af LLO i 1995.I denne organisation må Enhedslistens krav om en samlet lejerbevægelse få følger. Såvel formand som næstformand og organisationssekretær er mangeårige medlemmer af Enhedslisten.

For igen at citere Pelle Dragsted: “Lejere i alle egne – i det almene som i det private – foren jer. I har en verden at vinde!”.

Indfør huslejekontrol
Derudover skal der ske en regulering af lejen i nybyggeriet. Siden 1992 har der været fri lejefastsættelse i nyopførte lejemål. Der skal indføres en lejekontrol, så det nyere private byggeri bliver tilgængeligt for flere. Det lykkedes at få indført et huslejestop i Berlin. Et lignende tiltag er der behov for i de store danske byer.

Nu presses den svenske regering til at ophæve huslejekontrollen i nybyggeriet. Vi må opfordre vores svenske søsterparti, Venstrepartiet, til at vælte Løfvens regering, hvis den gør alvor af truslen om at sætte huslejen fri.

Der skal desuden gælde de samme lejeregler i hele Danmark. Boligreguleringsloven, som giver en vis kontrol med lejen (omkostningsbestemt leje), kan undlades af det enkelte byråd, så kun svagere regler gælder. Det er helt oldnordisk, at der ikke gælder de samme regler for lejere i hele landet.

Og så har svindeludlejerne alt for let spil i dag. Der er regler for, hvordan udlejere kan fratages retten til at være udlejer, men de virker ikke og skal derfor strammes gevaldigt op.

Privat leje er ofte dyrere – og dårligere
De private lejeboliger er 30 procent dyrere end de almene, viser en sammenligning fra Herning, hvor en bebyggelse består af ens boliger, der henholdsvis er privatejede (Nørreparken: 1023 kr. pr. kvadratmeter årligt) og almene boliger (Egholmen: 708 kr. pr. kvadratmeter årligt).

Samtidig er standarden i de almene boliger ofte langt bedre end hos de private (viceværtfunktion, vedligeholdelse, fraflytningsregninger, vedligeholdelsespligt mv.).