Løkke vil redde det sygehusvæsen, han selv har kørt i sænk. Det er fup!

Under Lars Løkke gennemførte man den ene besparelse efter den anden på sygehusvæsenet. Nu hævder Løkke at ville redde det system, han selv har kørt i sænk. Men hans drømmescenarie er stadig en større privatisering af sygehusvæsenet

Af Michael Arbirk, Otterup

Hukommelsen hos medier og medborgere er ganske kort. Ingen husker, at det var Løkke, der nedlagde amterne fra 2007. Løkke indførte fra 2016-19 omprioriteringsbidraget, altså toprocents-besparelserne på alt i fire år.
Sundhedsreformen i starten af nullerne havde som det helt store formål at privatisere det danske sygehusvæsen. Der blev indført et sundhedsbidrag i stedet for skat til amterne. Og der blev indført mulighed for private sygeforsikringer, som kunne sende patienten hurtigere i behandling. Behandlingsgarantier fik sat gang etableringen i hundredevis af private kliniksengepladser.
Sundhedsbidraget blev set som en slags minimumsbetaling, hvor alle ydelser var til rådighed for alle. Javel – men i kø!
Ville vi som borgere blive behandlet hurtigere, så kunne vi jo bare tegne forsikringer, hvilket mange gjorde – eller blev påtvunget via deres pensionsselskaber.

Skar selv otte procent af budgetterne

Toprocentsbesparelserne fra 2016-19 betød, at der blev skåret ca. otte procent af sundhedsbudgetterne væk. Og derefter sagde man: Se, det lykkedes, vi fik en gevaldig effektivisering! 

Men katastrofen med udhulingen af bemandingen på sygehusafdelingerne ses nu. Sygeplejerskerne flygter i tusindvis. Antallet af patienter, der venter i årevis, vokser og vokser. Når en ung sygeplejerske valgte at sælge skiudstyr i stedet for at arbejde på en sygehusafdeling, var det, fordi hun følte arbejdspresset så hårdt, at hun ikke kunne sove og aldrig slappede af, heller ikke hjemme. Det viser, at det ikke er et spørgsmål om at få mere i løn, men et spørgsmål om normeringer. Lars Løkke og blå blok besluttede at skære næsten otte procent af budgettet. Nu foregiver den gode Hr. Løkke, at han kan redde Danmark. Det er nu, han vil sige sandheden og de virkelige mål for hans virke – siger han!

Drømmer om en større privatisering

Jeg tror ham ikke over en dørtærskel. I min optik er Løkke og blå bloks drømmescenarie stadig at få et privatiseret sygehusvæsen. Jo, jo de synes også, at vi skal alle have adgang – men kun til basisydelserne. Vil man have mere, så må man betale for eksempel gennem en privat forsikring. Det er det, der er blå bloks store mål. Og de er godt på vej til at lykkes med det, med den begyndende opløsning af det eksisterende system.

Hvis vi vil bevare det offentlige sygehusvæsen, så er der kun én løsning: Rul toprocentsbesparelserne tilbage. Alle besparelserne og på én gang. Opnormér til de gamle personalenormer. Og ja, så kan vi altid tale lønindplacering bagefter.