I januar var venstreorienterede aktivister fra klima- og miljøbevægelser i hele landet samlet til ”Grøn Fremtidsfabrik” hos Enhedslisten.

Måneden der gik

Den gode nyhed:
Enhedslisten er gået med i en aftale, som griber ind mod skruppelløse spekulanters udnyttelse af lejerne.

– Vi gør det mindre attraktivt at være boligspekulant og mere attraktivt at bo til leje. Blandt andet med en karensperiode for huslejestigninger i forbindelse med renoveringer, højere krav til energirenoveringer og styrkede huslejenævn, som vil give lejerne meget bedre rettigheder, end de har i dag, forklarer Rosa Lund.

Den dårlige nyhed:
Landbruget svigter fortsat løfterne fra den blå landbrugspakke. Her var en af målsætningerne, at øget skovrejsning og anlæg af vådområder ville fjerne 1735 tons kvælstof fra naturen i 2019. Ved udgangen af november havde landbrugspakkens tiltag imidlertid kun fjernet 31 tons, viser tal fra Miljø- og Fødevareministeriet.

– Vi står over for en kæmpe opgave med at sikre, at landbruget nedbringer sin forurening med ca. 15.000 tons kvælstof i 2027. Det kræver mere end bare dialog med landbruget, det kræver politisk handling hurtigst muligt, vurderer Søren Egge Rasmussen.

Citatet:
”At være vred på skiftende israelske regeringers forfærdelige handlinger er berettiget. Det er ALDRIG berettiget at lade det føre til antisemitisme. Og som nogle af de fremmeste forkæmpere for palæstinensernes rettigheder skal venstrefløjen også være de fremmeste forsvarere af jøder her i Danmark og i resten af verden.”

– Pernille Skipper, sagt i anledningen af 75-året for Auschwitz’ befrielse