Marxisme for faglige aktivister

En studiekreds om marxisme for faglige aktivister har givet gode resultater. Deltagerne har fået blod på tanden.

Finn Sørensen, Rød+Grøn

I regi af Fagligt Landsudvalg er der i første halvdel af 2020 gennemført en studiekreds i marxisme for faglige aktivister. Initiativtagerne, Rasmus Bredde og jeg selv, ville gerne tilbyde fagligt aktive i Enhedslisten, at de kunne blive klogere på socialistisk teori.

Det blev der taget godt imod. Deltagerne – i gennemsnit ca. 10-12 stykker pr. aften – læste og diskuterede over syv aftener tekster af Marx og Engels og tog hul på store emner som klasseanalyse, kapitalismens udvikling og socialismen i dag. De påtog sig også selv opgaven med at holde oplæg.  

Studiekredsen blev afsluttet med en rapport, som viser, at deltagerne var rigtig godt tilfredse med forløbet og den gode stemning. En studiekredsdeltager beskriver det således, at det ikke gjaldt om være den klogeste, men tværtimod om at hjælpe hinanden med at blive klogere.

Men det stopper ikke med det. På det afsluttende møde blev der nedsat arbejdsgrupper til at udvikle kursusmateriale til brug for nye studiekredse og til at lave oplæg om utopiernes rolle i socialismen, aktuel klasseanalyse og kapitalismens udvikling. Så vi kommer nok til at høre mere fra deltagerne.

Bolette Rose Jørgensen
28 år møbelsnedker i byggefirmaet Logik & Co. Formand for Snedker -og Nichefagenes Brancheklub i 3F BJMF, og medlem af bestyrelsen for BJMFOrganizers, der organiserer udenlandske kollegaer.

”Af og til kan man fortabe sig i enkeltsager eller i kun at kæmpe defensivt. Teorien hjælper til at se vores udfordringer i et historisk perspektiv og minde hinanden om, at vi faktisk er et revolutionært parti. Hvis vi som arbejdere ikke kræver mere i løn og bedre velfærd, når det går godt, så ender vi med forringelser og tilbagegang over hele linjen.”

Jeppe Jensen
59 år. Lærer ved Københavns Kommunes Ungdomsskole. AMR og medlem af HovedMED i BUF/Københavns Kommune, aktiv i Uddannelsesforbundet.

”I mit faglige arbejde har jeg brug for at forbinde de små og store daglige kampe med min drøm om et bedre samfund. Socialistisk teori kan bruges til at forstå, hvordan samfundet hænger sammen, og hvilke mekanismer der driver udviklingen frem. Det bliver rigtig spændende, når vi bruger det i praksis, hvordan vi får bragt mennesker i bevægelse og givet bevægelsen retning.”

Hans-Henrik Rasmussen
46, bryggeriarbejder på Harboes Bryggeri i Skælskør

”Vi har brug for en fælles forståelse for partiets politik og det historiske perspektiv. Jeg kan i høj grad bruge det, når jeg i hverdagen forsvarer Enhedslistens politik, og når jeg argumenterer over for kollegerne om, hvorfor vi skal stille krav om bedre løn og arbejdsforhold.”

Grith Andersen
36 år, forretningskonsulent i en lille privat IT-virksomhed. Kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier og Internationale Udviklingsstudier på RUC.

”Studiekredsen har givet mig en bedre indsigt i, hvad socialistiske teori går ud på, og en bedre forståelse for Enhedslistens politik, og hvordan jeg argumenterer for den. Jeg kan bruge det til at blive klogere og mere kritisk, når jeg læser artikler og indlæg.”