Foto: European Defence Agency - Flickr

Militær oprustning med ekspresfart i EU

Verden er plaget af voldsomme konflikter og stigende militær oprustning, også i EU. Her bevilges milliarder til våbenindustrien og lægges an til en EU-hær. Men det er ikke oprustning, vi har brug for – det er nedrustning og konfliktløsning.

Af Eva Flyvholm, freds- og forsvarsordfører

Den militære udvikling af EU har taget fart de seneste år. På grund af forsvarsforbeholdet er Danmark ikke officielt med i opbygningen af en EU-hær, men vi deltager alligevel i en masse militære samarbejder i EU-regi. Frankrig er efter briternes exit EU’s nye militære stormagt, og Danmark er ikke sen til at klistre sig op ad alt, hvad Frankrig foretager sig. Eksempelvis den militære operation i Hormuz-strædet, hvortil Danmark nu sender et krigsskib, eller støtten til den franske antiterror-mission Barkhane i bl.a. Mali. Enhedslisten støttede ingen af disse initiativer, men næsten alle andre partier i Folketinget stod bag dem.

Det er skræmmende, hvor stor tiltro der er til militære løsninger i det danske folketing, selvom historien gang på gang har vist, at de ikke virker. Vi står ofte alene med vores kritik af f.eks. operationen i Hormuz- strædet, hvor der er åbenlys risiko for, at mere militær i området vil eskalere konflikten med Iran.

EU’s nye forsvarsfond
Mange taler stadig om EU som et fredens projekt. Det har desværre ikke meget hold i virkeligheden, når man ser på EU’s konkrete initiativer. De seneste år er milliarder af euro strømmet ind i en forsvarsfond til udvikling af europæisk våbenindustri og militær. Der bliver desuden lagt pres på medlemslandene for at få dem til at øge deres egne militære budgetter. Det overordnede mål er, at EU skal have mange flere og bedre våben, og udviklingen af en reel EU-hær er i gang.

Argumentet lyder typisk, at vi skal styrke EU’s militære kapacitet og våbenproduktion for at give modvægt til USA, Donald Trump og NATO. Det lyder jo godt, og fra Enhedslistens side deler vi til fulde ønsket om at fjerne os fra Trump og NATO. Problemet er bare, at det overhovedet ikke er et alternativ, der udvikles i EU. Der produceres bare flere våben på en måde, hvor flere penge går til specifikt europæiske fabrikanter, mens alle militære operationer kører i parløb med NATO og USA.

Det er en helt forkert udvikling, vi er vidne til. Dels er det vanvittigt at hælde endnu flere penge i våbenindustrien – uanset om den er europæisk eller ej. Dels er det gruopvækkende, at der bliver taget skridt til at skabe en EU-hær og øge militariseringen af Europa.

Vi skal have en fredelig udenrigspolitik
Vi har brug for nedrustning – ikke oprustning og militarisering af Europa. Vi må derfor stå fast på forsvarsforbeholdet og insistere på, at forebyggelse og konfliktløsning er den rigtige vej frem. Der er brug for, at vi i samarbejde med vores nordiske nabolande satser på at udvikle mere kapacitet til fredsmægling. At vi styrker FN’s globale rolle. At vi investerer i forebyggelse gennem f.eks. klimabistand og derved kan forhindre konflikter om vand og landbrugsjord. Der er så meget at vinde for os alle via en progressiv og fredelig udenrigspolitik.

I dette tema ser Rød+Grøn nærmere på de militære tendenser i EU. Du kan læse om ansatsen til at oprette en egentlig EU-hær, om oprustning og våbenproduktion, der også er danske fænomener. Jeg retter selv en kritik mod vores stigende forsvarsbudgetter. Det skal selvfølgelig ses i en global kontekst, og derfor behandler temaet også forholdet til USA og Rusland. Sidst, men ikke mindst, gives bud på, hvordan vi styrker fredsarbejdet. Én vej, som vi i Enhedslisten prioriterer særligt højt, er at samtænke fredsarbejde med indsatsen mod klimaforandringer,. God læselyst!