Mink-milliarder

Jens Peter Kaj Jensen, Rød+Grøn

Et sted mellem 15,6 og 18,8 milliarder kommer den kompensation, som minkavlerne og følgebrancherne får, til at koste staten. Coronavirusmutationer på farmene førte til nedlukning af branchen.

Det var en dyr aftale, som regeringen den 25. januar indgik med SF, Venstre, RV og LA. Beløbet svarer cirka til nettogælden på Storebæltsbroen, og kompensationen blev dyrere, end hvis minkfarmene var blevet eksproprieret og kompenseret ved en domstolsafgørelse. En gennemsnitlig minkavler vil få udbetalt en erstatning på cirka 12.000.000 kr.

Enhedslisten står uden for aftalen

– det er jeg faktisk rigtig ærgerlig over, for selvfølgelig skal de have en rimelig erstatning for de mink, der er slået ned og den tabte fremtidige indtjening. Men for os er det også vigtigt, at aftalen er fair over for skatteborgerne og den nye model, der er flertal for nu, giver simpelthen for voldsom en erstatning, til at vi kan stå inde for det, skriver Victoria Velasquez, Enhedslistens erhvervsordfører, på Facebook.

Til grund for beregningen er lagt nogle antagelser om udviklingen i skindpriser, som er optimistiske og højere end dem, man har brugt i Holland, hvor minkavl er blevet forbudt. Der udbetales erstatning for formodet indtjening frem til år 2030, så først om ni år kan vi se, om den faktiske prisudvikling vil modsvare erstatningen.

Aftalens indhold

* Minkavlerne vil modtage erstatning for de mink, der blev aflivet, men ikke pelset i 2020, og som derfor ikke har kunnet sælges.

* De modtager erstatning for anslået tabt indtjening i 2022-2030.

* Den anslåede restværdi af minkhallerne erstattes.

* Følgeerhverv i form af pelserier, fodercentraler og auktionshuse kan tildeles erstatning, hvis over halvdelen af omsætningen kommer fra dansk minkavl.

* Udbetalingen af en ‘tempobonus’, som regeringen lovede minkavlerne, hvis de aflivede hurtigt, udbetales i februar. De største beløb kommer senere.

* Der er aftalt en ‘dvaleordning’, som giver avlerne mulighed for at genoptage erhvervet, når forbuddet mod minkavl udløber ved indgange til 2022.