Foto: Mark Knudsen

Ny aftale sikrer et historisk løft af psykiatrien

Enhedslisten har i dag indgået en aftale om udmøntningen af finanslovsmidlerne på 600 mio. kr. til psykiatrien.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Et varigt løft til psykiatrien var Enhedslistens hovedkrav ved finanslovsforhandlingerne. Derfor glæder det psykiatriordfører Peder Hvelplund, at man nu har været i stand til at lave en aftale, der blandt andet sikrer flere og bedre pladser, flere ansatte og en styrket ambulant behandling.

Finanslovsmidler til psykiatrien er længe ventet

I Region Hovedstaden skal mange aktører inddrages, når de ekstra penge til psykiatrien skal fordeles. Marianne Frederik, Enhedslistens medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Hovedstaden, vil have fokus på fire indsatser:

– Det har længe været tiltrængt med nye bygninger for børne- og ungepsykiatrien i Glostrup. Der skal være plads til børn, unge og pårørende. Egne baderum, flere opholdsrum og aktiviteter, bedre lydisolering og simple køkkenfaciliteter, nævner Marianne Frederik som det første.

Hun erklærer sig desuden enig med Udsatterådet: Udsatte borgere skal have samme gavn af de regionale behandlingstilbud som andre.

– Rådet har foreslået ansættelse af sociallæger på sygehuse og i psykiatrien samt socialsygeplejersker i psykiatrien. De skal være med til at udbrede viden om, og ændre adfærd over for, socialt udsatte på sygehusene. Og så skal de sikre kvalificeret helbredsbehandling af de personer, der er tilknyttet psykiatrien, forklarer Marianne Frederik.

Hun efterlyser også bedre behandling – samme sted – af personer med psykisk sygdom, der bruger rusmidler.

– Endelig skal der ansættes flere med forskellige kompetencer, der kan sikre tværfaglighed og et bredt spektrum af behandlinger og aktiviteter. Ligesom der skal være et helhedssyn og inddragelse af borgeren i hele behandlingsforløbet. Flere ansatte og moderne bygninger kan også bidrage til mindre tvang, fremhæver hun.

– Det er en god dag for psykiatrien. Vi sikrer med udmøntningen af de 600 mio. kr. som varige midler et historisk, men også særdeles tiltrængt, løft til nogle af vores allermest sårbare borgere, indleder han.

Mere og bedre hjælp på vej
Med aftalen sikres ikke bare flere pladser, men også bedre pladser, forklarer Peder Hvelplund.

– Med mere tværfaglighed og flere ansatte bliver der mere tid til aktiviteter, samtale og terapi. Det er helt afgørende, at vi også får afsat midler til en styrket ambulant indsats, der ofte kan forebygge indlæggelser. Det betyder, at flere psykisk sårbare nu kan opleve at få den hjælp, de så akut står og mangler, siger han.

Ifølge Enhedslistens sundhedsordfører harpsykiatrien været overset og underfinansieret i alt for mange år.

– Især de allermest sårbare er blevet svigtet. Det har store konsekvenser – også for de pårørende. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi nu kan give en hurtigere og bedre hjælp, fremhæver Peder Hvelplund.

Et solidt fundament
Enhedslisten betragter aftalen som et første, men stort og vigtigt skridt frem mod en værdig psykiatri for alle.

– Nu skal vi i gang med psykiatrihandlingsplanen – med fokus på socialpsykiatrien, botilbuddene og den forebyggende indsats. Alle problemer er ikke løst med psykiatriløftet, men vi har skabt et solidt fundament at arbejde videre fra, vurderer Peder Hvelplund.

Han ser frem til det fremadrettede samarbejde med de pårørende og brugerorganisationer, som ifølge sundhedsordføreren har en stor andel i det historiske løft af psykiatrien.