Året der gik, årsmødet og den kommende finanslov

Den 31. august-1. september mødtes hovedbestyrelsen i Aalborg. Mødet omhandlede primært årsmødestof, men der blev også vedtaget et finanslovsmandat samt evalueret på året der gik. Finanslovsmandatet er fortroligt, indtil forhandlingerne er overstået.

Den kommende årsmødeperiode er noget kortere end vanligt, og hovedbestyrelsen finder det derfor ekstra vigtigt, at arbejdsplanen ikke bliver en ønskeseddel over alt det, vi kunne tænke os, men derimod er en reel prioritering, så vi når de ting, vi sætter os for. Opgaven er derfor: “kill your darlings”.

I hovedbestyrelsen har vi vurderet, at der efter en periode med megen udadvendt aktivitet med bl.a. to valgkampe er brug for at kigge lidt indad. Forslaget til arbejdsplanen prioriterer derfor en intern partidebat med 4 temaer/spørgsmål: Vores politiske projekt, vores politiske mål, vores kommunikation og vores praktiske arbejde.

Et andet stort punkt på årsmødet bliver budgetdebatten, da vi skal spare penge. Desværre er besparelserne af en sådan størrelse, at det ikke kan undgå at gøre ondt. Hovedbestyrelsen stiller to forslag til budget (et flertalsforslag og et mindretalsforslag). Da disse bliver udsendt, efter fristen for ændringsforslag er overskredet, har vi besluttet at lave en ny frist. Har man forslag til budgettet, kan disse altså indsendes frem til 27. september.

Der skulle også vedtages en beretning. Her viste det sig, at hovedbestyrelsesmedlemmer ikke har helt samme opfattelse af, hvad der er sket det forgangne år, og om vi har løst opgaven tilstrækkelig godt. Beretningen er således vedtaget med 10 stemmer for, 3 imod og 7 der undlod at stemme.

Sidst men ikke mindst kiggede vi på de 35 ændringsforslag, der er indkommet til globaliseringsprogrammet. Hovedbestyrelsen foreslår rigtig mange af dem indarbejdet. Men det er selvfølgelig de delegerede på årsmødet, der tager endelig stilling.

1000 tak til aktivisterne i Aalborg for dejlig mad og godt selskab.

Lone Degn

Medlem af Enhedslisten hovedbestyrelse

“Nyt fra Hovedbestyrelsen” er udtryk for skribentens egne holdninger.