Nyt fra Hovedbestyrelsen: Asyl, migration og international faglig organisering

Overskriftens tre emner vakte stor debat både før og under hovedbestyrelsesmødet i Aalborg den 19.-20. januar.

Går vi ind for at retten til asyl skal udvides, så den kommer til at gælde for flere mennesker end den gør i dag, herunder for mennesker der tvinges på flugt på grund af klimaforandringer? Vil vi sikre, at indvandrede arbejdere, hvis opholdstilladelse er knyttet til deres kontrakt, ikke kan deporteres, når de organiserer sig fagligt og kæmper for bedre forhold? Og går vi ind for, at det skal være muligt at overflytte sit fagforeningsmedlemsskab, når man flytter på tværs af grænser? Ja, ja og ja, var svaret fra et stort flertal i hovedbestyrelsen, der efter stor debat vedtog et forslag til delprogram om globalisering.

Diskussionen fortsætter nu på seminarer om globalisering den 16. februar i Randers, Middelfart og København. Alle medlemmer er inviteret, og debatten vil fortsætte frem mod årsmødet, hvor de endelige konklusioner træffes. Hovedbestyrelsen har også nedsat en særlig gruppe til at arbejde videre med diskussionen på de tre områder. Delprogrammet om globalisering kan findes på Enhedslistens hjemmeside.

Kønskvotering og ny kandidat til EU-valget

Hovedbestyrelsen har også valgt at stille et forslag til vedtægterne, så vi fremover vælger folketingskandidater hvert andet år og har kønskvotering på vores kandidatliste (så mindst halvdelen skal være kvinder). Til gengæld lykkedes det ikke at lave et forslag til, hvordan valget af spidskandidater kan komme til at foregå mere lokalt.

Desuden vedtog hovedbestyrelsen en ny struktur for, hvordan vi arbejder med vores solidaritetsprojekter i andre lande gennem det såkaldte flerpartisamarbejde. Vi vedtog, at årsmødet hovedsageligt skal være vegetarisk og vegansk. Og fordi en af vores kandidater til EU-parlamentsvalget desværre har trukket sig, valgte vi at sætte SUF’eren Jeppe Studtmund ind på kandidatlisten.

Astrid Vang

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse